Secí stroje P & L

f441727654

Secí stroj Ripper a Ripper HD

Univerzální secí stroj primárně určený pro přísev trav a obnovu trvalých travních porostů.