Secí stroj Ripper a Ripper HD

Univerzální secí stroj primárně určený pro přísev trav a obnovu trvalých travních porostů. Díky výsevnímu ústroji a jemně nastavitelné převodovce lze jej použít i k setí obilovin, řepky a luštěnin. Hlavním konstrukčním prvkem je masivní rám, který dává základní předpoklad pro kvalitní práci i v těžkých, suchých a kamenitých půdních podmínkách. Pomocí hydraulické pístnice může obsluha z místa řidiče v průběhu setí měnit přítlak pracovních orgánů. Secí stroj Ripper narušuje pomoci technologie koltrů v trvalém travním porostu drn, přičemž půdu prokypří jen v páscích a připraví dokonalé podmínky pro uložení osiva. Při přísevu, obnově TTP je dosahováno vysoké vzcházivosti a to až 80 %.

Hlavním cílem secího stroje Ripper je:

 • Rychlá oprava pastvin a luk po zimních škodách (divoká zvěř)
 • Prodloužení životnosti porostů
 • Zvýšení kvality travního drnu u starších porostů
 • Doplnění chybějících druhů
 • Snížení rozvoje plevelů

Přednosti technologie přísevů strojem Ripper

 • nízká energentická náročnost - bez nutnosti pohonu PTO - traktory od 100 koní
 • vhodná technologie i pro menší farmáře v LFA
 • univerzálnost secího stroje - obiloviny, olejoviny, luskoviny, malá semena, trávy
 • nedochází k masivnímu narušení travního drnu - zachována rovina povrchu
 • silně protierozní efekt - zónová příprava seťového lůžka
 • vysoká vzcházivost - ověřeno praxí
 • mechanický secí stroj - JEDNODUCHOST, SNADNÁ OBSLUHA, PŘESNOST
 • masivní konstrukce stroje
 • jištění všech pracovních orgánů proti kamenům

TECHNICKÉ PARAMETRY

Ripper HD

Pracovní záběr: 3,0 m
Meziřádková vzdálenost: 15,5 cm
Počet výsevních jednotek: 19
Zásobník osiva: 850 l*
Hmotnost: 2300 kg**
Potřebný výkon traktoru: od 120 HP
Apl. inokulátor: 2 × 300 l

Ripper

Pracovní záběr: 3,0 m
Meziřádková vzdálenost: 13,5 cm
Počet výsevních jednotek: 22
Zásobník osiva: 850 l*
Hmotnost: 2450 kg**
Potřebný výkon traktoru: od 120 HP
Apl. inokulátor: 900 l (čelní)

* u dvoukomorové skříně 700/150 l
** možnost dotížení až 600 kg (dle půdních podmínek)

Máte zájem o Secí stroj Ripper a Ripper HD?

Váš kontakt byl úspěšně odeslánVáš kontakt byl úspěšně odeslán

Zanechte nám na Vás kontakt a my se Vám ozveme.

Nebo
Váš kontakt byl úspěšně odeslánVáš kontakt byl úspěšně odeslán

CHCI NABÍDKU

Prosíme o vyplnění následujících informací, abychom Vám poslali nabídku, dle Vašeho přání.