Stroje pro pěstování okopanin P & L

image1

Modulátor hrůbků

PŮDOOCHRANNÉ PAKETY K SAZEČŮM BRAMBOR S PROTIEROZNÍ ÚPRAVOU HRŮBKŮ A BRÁZD A VARIABILNÍ APLIKACÍ HNOJIV
 
IMG_1637

Varior 600 kypřič brambor

Varior 6R kypřič brambor
&nbsp