Meziřádkový kultivátor MULTI CROPPER

Meziřádkový kypřič Multi Cropper s aplikací kapalných minerálních hnojiv do půdy je technicky a technologicky je konstruován pro meziřádkové kypření polních plodin v době vegetace a to především cukrovky, kukuřice, zeleniny, řepky a dalších.
Rozteč pracovních jednotek lze nastavit na 30, 45, a 75 cm.
Originalita výrobku spočívá v autorsky chráněném tvaru a sledu pracovních orgánů vytvářejících vhodnou strukturu povrchu půdy a modulujících půdní profil pro optimální pohyb srážkové vody ke kořenům rostlin. Vytvořená hrubá povrchová struktura půdy a akumulační prostor pro vodu v blízkosti kořenů rostlin zvyšuje zadržení srážkové vody, zpomaluje její povrchový odtok a významně omezuje vodní erozi, což potvrdily dosažené výsledky měření při pěstování cukrovky. Meziřádková kultivace společně s aplikací kapalných hnojiv má nejen přínos protierozní, ale zvyšuje také efektivnost hnojení, stabilitu výnosů v jednotlivých letech a odolnost rostlin k abiotickým a biotickým stresům. Technicky je stroj konstruován tak, aby podle potřeby uživatele mohl být agregován s traktorem buď jako tlačný v předním tříbodovém závěsu, nebo tažený v zadním tříbodovém závěsu. Celková robustnost konstrukce nosného rámu a rámu pracovních jednotek předurčuje stroj pro práci v rozličných půdních podmínkách a pro vysoké sezónní výkony, tím ho výrazně odlišuje od konkurence. Meziřádkový kypřič Multi Cropper s aplikací hnojiva je výsledkem řešení projektu TAČR č. TA02021392 a vznikl ve spolupráci firmy P&L, spol. s r.o. s VÚMOP, v.v.i., VÚRV, v.v.i. a ČZU.

Technické údaje

MULTI CROPPER-12/8

Počet řádků cukrovka/kukuřice: 12/8
Přepravní šířka: 2980 mm
Výška: 3750 mm
Provozní hmotnost: 930–1540 kg
Objem nádrže na hnojivo: 1000 l / 1600 l
Pracovní rychlost: 8–12 km/h
Požadovaná agregace: 100–140 Hp

MULTI CROPPER-18/12

Počet řádků cukrovka/kukuřice: 18/12
Přepravní šířka: 2980 mm
Výška: 3965 mm
Provozní hmotnost: 1515–2167 kg
Objem nádrže na hnojivo: 1000 l / 1600 l
Pracovní rychlost: 8–12 km/h
Požadovaná agregace: 140 Hp

MULTI CROPPER-24/16

Počet řádků cukrovka/kukuřice:  24/16
Přepravní šířka: 2980 mm
Výška: 3965 mm
Provozní hmotnost: 1515–2656 kg
Objem nádrže na hnojivo: 1000 l / 1600 l
Pracovní rychlost: 8–12 km/h
Požadovaná agregace: 160 Hp

Máte zájem o Meziřádkový kultivátor MULTI CROPPER?

Váš kontakt byl úspěšně odeslánVáš kontakt byl úspěšně odeslán

Zanechte nám na Vás kontakt a my se Vám ozveme.

Nebo
Váš kontakt byl úspěšně odeslánVáš kontakt byl úspěšně odeslán

CHCI NABÍDKU

Prosíme o vyplnění následujících informací, abychom Vám poslali nabídku, dle Vašeho přání.