Varior 600 kypřič brambor

IMG_1651.jpg
 

Charakteristika kypřiče brambor VARIOR 600

Varior 600 kypřič brambor je technicky a technologicky konstruován pro povrchovou a podpovrchovou kultivaci hrůbků a brázd s cílem zlepšit retenční schopnost půdy vyšší infiltrací vody ze srážek nebo závlahy a vytvořit vhodné podmínky pro efektivní využití živin z aplikovaných hnojiv rostlinami. Kypřič rozrušuje s využitím hvězdicových válců krustu na povrchu hrůbků na začátku vzcházení rostlin, vytváří nebo obnovuje důlky a hrázky v nekolejové brázdě, kypří utuženou půdu na okrajích kolejové brázdy po opakovaných přejezdech techniky a aplikuje minerální hnojiva do kořenové zóny rostlin. Pomocí ultrazvukových vysílačů, které snímají vzájemnou polohu krajních dvojhrůbků oproti středovému dostává hydraulický systém stroje pokyny k posunu krajních sekcí tak, aby kopírovaly zpravidla nepřesné napojení jednotlivých dvojhrůbků vznikající při sázení dvouřádkovým sazečem. Originální konstrukce stroje Varior 500 je autorsky chráněna 2 přihláškami patentů. Kypřič byl vyvinut a ověřen ve spolupráci s VÚRV, v.v.i a VÚB HB, s.r.o. s podporou projektů MZe ČR a TAČR.

Technické a technologické přednosti stroje

Varior 600 obsahuje originální, autorsky chráněné, pracovní nástroje zvyšující zadržení vody ze srážek v hrůbcích jejich povrchovým kypřením pomocí speciálních hvězdicových válců a hlubokým kypřením utužené vrstvy půdy po stranách kolejové brázdy pomocí dlát, která vytváří v blízkosti kořenů rostlin preferenční zónu pro vsakování vody stékající z boků hrůbků. Originální je také automatické navádění pracovních sekcí pro krajní dvojřádky pomocí ultrazvukových vysílačů, které dávají impuls hydraulické soustavě stroje, která plynule navádí krajní sekce do řádku v rozsahu 80 cm. Unikátní je způsob aplikace kapalných minerálních hnojiv pomocí aplikačních nožů směřujících z úpatí nekolejové brázdy do kořenové zóny brambor s následným vytvořením důlků a hrázek v brázdě, odkud je zadržená voda ze srážek nebo závlahy směrována ke kořenům rostlin s aplikovanými hnojivy. Kypřič brambor Varior 500 je v rámci technologií pěstování brambor úplně novým konceptem, který v rámci podobných výrobků nemá na evropském trhu v podstatě obdoby. Tato technologie zvyšuje a stabilizuje výnosy hlíz (největší přínos v suchém roce 2015), zlepšuje zadržení vody ze srážek a závlahy a zvyšuje využití živin z aplikovaných hnojiv při současném omezení rizik znečištění vod.

Anotace

Varior 6R kypřič brambor je technicky a technologicky konstruován pro povrchovou a podpovrchovou kultivaci hrůbků a brázd s cílem zlepšit zadržení vody ze srážek a závlahy, omezit erozi a vytvořit vhodné podmínky pro efektivní využití živin z aplikovaných hnojiv rostlinami. S využitím originálních pracovních nástrojů kypřič rozrušuje krustu na povrchu hrůbků na začátku vzcházení rostlin, vytváří nebo obnovuje důlky a hrázky v nekolejové brázdě, kypří utuženou půdu na okrajích kolejové brázdy po opakovaných přejezdech techniky a unikátním způsobem aplikuje minerální hnojiva do kořenové zóny rostlin. Pomocí ultrazvukových vysílačů, které snímají vzájemnou polohu krajních dvojhrůbků oproti středovému dostává hydraulický systém stroje pokyny k posunu krajních sekcí tak, aby optimálně kopírovaly jednotlivé dvojhrůbky. Originální konstrukce stroje Varior 6R je autorsky chráněna 2 přihláškami patentů a byla vyvinuta a ověřena ve spolupráci s VÚRV, v.v.i a VÚB HB, s.r.o. s podporou projektů MZe ČR a TAČR.

Máte zájem o Varior 600 kypřič brambor?

Váš kontakt byl úspěšně odeslánVáš kontakt byl úspěšně odeslán

Zanechte nám na Vás kontakt a my se Vám ozveme.

Nebo
Váš kontakt byl úspěšně odeslánVáš kontakt byl úspěšně odeslán

CHCI NABÍDKU

Prosíme o vyplnění následujících informací, abychom Vám poslali nabídku, dle Vašeho přání.