Asistované řízení Ag Leader OnTrac3 a displej InCommand 1200

ZOD Zálší

Společnost ZOD Zálší hospodaří v okrese Ústí nad Orlicí.

Na středisku Svatý Jiří využívají asistované řízení OnTrac3 v přesnosti Terrastar C. Na základě skvělých zkušeností s tímto systémem si pořídili samojízdný postřikovač Horsch Leeb PT350, který je kompletně osazeno ovládáním a řízením Ag Leader. Stroj využívá automatizované řízení SteerCommand, ovládání postřikovače je pomocí displeje InCommand 1200.

Ing. Vlastimil Voda