Univerzální rozmetadlo Bergmann TSW jako perfektní volba pro precizní zemědělství

Profarm Blatnice

Vyrazili jsme za firmu P & L, spol. s r.o., ve složení Antonín Sapák (produktový manažer Bergmann) a Zuzana Váňová (marketingová manažerka), na farmu poblíž Třebíče vyzpovídat majitele nejlépe vybaveného rozmetadla Bergmann v České republice. Majitel nám prozradil nejen proč si vybral právě rozmetadlo Bergmann, ale i užitečné a jedinečné informace z provozu tohoto stroje. Přečtěte si článek níže a dozvíte se více!

Profarm Blatnice je soukromá farma, která se nachází na okraji Vysočiny, poblíž Třebíče. „Farmu jsem v roce 2010 převzal od otce a hned potom jsem se začal věnovat preciznímu zemědělství“ říká majitel farmy, pan Ondřej Doležal. V současné době farma provozuje rostlinnou i živočišnou výrobu a vlastní kompostárnu na zpracování bioodpadu. Kvůli potřebě hnojení nejen statkovými hnojivy zvolili, po dlouhém a pečlivém výběru, univerzální rozmetadlo Bergmann TSW 6240W.

Pro práci v precizním zemědělství je rozmetadlo vybaveno řídícím systémem ISOBUS a vážícím zařízením. Toto vybavení bylo logickým krokem pro správnou komunikaci mezi traktorem, rozmetadlem a navigací. Dalším požadavkem byla dokumentace práce – aplikace hnojiv. „Díky používanému systému vím přesné činnosti na daném místě: kde a jaké množství aplikuji. Rovněž je rozmetadlo připraveno pro variabilní dávkování“ dodává p. Doležal.

Proč právě Bergmann

První zkušenost s rozmetadlem Bergmann měli v Profarm Blatnice již v roce 2019, kdy si na zkoušku zapůjčili menší model TSW 5210S. „U zapůjčeného rozmetadla se nám velice líbila jemnost rozdružení materiálu, špičkové dílenské zpracování a rovnoměrný rozhoz materiálu za rozmetadlem.“  Navíc oproti zapůjčenému rozmetadlu se na farmě rozhodli pro větší objem korby a vybrali tedy největšího zástupce tandemových rozmetadel Bergmann TSW 6240W. U tohoto modelu je s nástavci bočnic 450 mm zaručen objem 25 kubíků. Rozmetadlo má hydraulicky odpružené nápravy i oje pro opravdu komfortní jízdu.

Nejen kvůli utužení půdy byla vybrána největší možná kola o průměru 30,5 palce a šířce 710 mm. Tyto pneumatiky jsou vysoké zhruba 150 cm a mají výborné jízdní vlastnosti jak na silnici, tak i ve vlhčím terénu. „Vynikají průchodností v terénu a díky tomu můžeme aplikovat i ve složitějších podmínkách “ zdůrazňuje p. Doležal. Rozmetadlo je vybaveno i zvedací přední nápravou, která pomáhá pro rozložení hmotnosti – když je materiál více vzadu, lze ji pozvolně přizvedávat a dotěžovat traktor. Jako tažné prostředky jsou využívány traktory o výkonu 240 a 280 koní.

Rozmetat různé materiály od tuny až do padesáti

Volba univerzálního rozmetadla souvisela i s potřebou rozmetat různé materiály organických i minerálních hnojiv, a to v různých dávkách. Profarm Blatnice rozmetá ročně kolem 10.000 tun materiálu.

Zhruba polovinu na svých vlastních polích, druhou pak ve službách. Rozmetá pestrou paletu materiálů: kompost, hnůj, drůbeží (kachní) podestýlku, vápenec, masokostní moučku, separát z bioplynové stanice i čistírenské kaly. „Nejsme primárně službařská společnost. Pro nás je důležité rozmést kvalitně a včas na naše vlastní pozemky“ dodává p. Doležal. Díky systému ISOBUS a vážícímu zařízení je rozmetadlo schopno rozmetat dávky od jedné tuny na hektar (např. vápence) až do padesáti tun na hektar (hnůj, kompost). „Využíváme vzorkování půd FarmEffect v 3ha rastru, veškeré naše aplikace plánujeme dopředu a vytváříme aplikační mapy.“   

V loňském roce na farmě zkoušeli i variabilní aplikace na základě aplikační mapy, konkrétně mletého vápence s dvěma dávkami na jedno pole. „Menší dávka byla 1,6 t/ha a větší 2,8 t/ha. Variabilní aplikaci organických hnojiv, jako je hnůj, drůbeží podestýlka či kompost vztahujeme k prvku fosfor, jelikož draslo je v našich půdách dostatečně zásobeno. Pro tyto potřeby si navíc hnojiva necháváme rozborovat v laboratoři“ vysvětluje p. Doležal.Ovládací systém rozmetadla ISOBUS spolu s vážícím systémem funguje po nastavení automaticky. Rozmetadlo tedy po zadání požadované dávky a šířky rozhozu samo reguluje rychlost posuvu řetězového dopravníku. „Průběžně se samo provažuje a koriguje rychlost dopravníku, to se také velice povedlo“ dodává p. Doležal.

Dokumentace je důležitá

Při provádění služeb pan Doležal oceňuje možnost ovládání a dokumentace přes ISOBUS. Do systému lze zadat dávku, a to i variabilní, dle výnosových map. Navíc traktoru umožňuje bezdrátový přenos mezi terminálem a kanceláří, odpadá přenášení souborů přes USB.

Ihned po ukončení práce je možné z PC nebo mobilního telefonu vytvořit report v PDF a získat tak jasný doklad o tom, v jakém množství, kdy a kde bylo aplikováno. „Tato možnost je velmi důležitá při aplikaci i určitých druhů materiálů, například čistírenských kalů, které jsou úřady velice sledovány“ konstatuje p. Doležal.

Ke zlepšení dokumentace napomáhá i vážící zařízení. Rozmetadlo je označeno písmenem W jako anglické „weight“, tedy váha. Mezi rámem rozmetadla a korbou je osm tenzometrů, které průběžně váží s přesností vyšší než 99 %. „Ve výběru byly čtyři zahraniční, spíše německé značky, ale vzhledem k systému vážení a zkušenostem výrobního závodu Bergmann, a to jak s vážením, tak systémem ISOBUS, jsem vybral právě Bergmann“ dodává p. Doležal.

Rozhodl i dodavatel

Důležitou roli v rozhodování měl i prodejce rozmetadla. Tím je importér techniky Bergmann do České republiky – P & L, spol. s r.o. Společnost sídlí v blízkosti farmy, tudíž dokáže provádět efektivní servis – prodejní, poprodejní i opravárenský. „Takže i toto byl jeden z hlavních důvodů, proč jsme se rozhodli pro Bergmann“.

A budoucnost?

Zvažuji nyní druhé rozmetadlo, aby se zefektivnila a doplnila linka. V tomto směru by mě zajímalo rozmetadlo Bergmann TSW 2140Eříká na závěr rozhovoru pan Doležal. V současné době nejčastěji obsluhuje rozmetadlo i nakladač jeden člověk a to tak, že mění stroje. Do budoucna, i vzhledem ke zvyšující se poptávce služeb, se jako efektivnější varianta jeví druhé rozmetadlo do linky.

A proč právě jednonápravové rozmetadlo TSW 2140E? „Kvůli své jednoduché konstrukci, použitým pneumatikám o výšce 210 cm a díky nízké tahové potřebě postačí traktor do výkonu 150 koní. Při návštěvě výrobního závodu mi bylo potvrzeno, že především toto rozmetadlo získává v západní evropě na oblibě. Určitě bych ho i já rád vyzkoušel!“ vysvětluje p. Doležal.

Vyjma Bergmann TSW 2140E by byla pro farmu zajímavá i možnost rozmetacího ústrojí V-Spread s rozhozem až 36 m. Současné rozmetadlo aplikuje jak různé materiály a dávky, tak i různé záběry. Nejčastěji pak na šířku záběru 15 m skrz kolejové řádky 30 m – jednou tedy jede v kolejovém řádku a podruhé přesně mezi. „S rozmetacím ústrojím V-Spread by mělo být možné bez problémů aplikovat rovnoměrně na 30 m a jezdit tak v kolejových řádcích, v systému CTF (Controlled Traffic Farming – pozn. red)“. 

Ing. Antonín Sapák