Stejný výrobce, komfortnější obsluha stroje

Obec Šelešovice

Po letech obměna Starjeta za Seco Starjet P6 4x4 Pro.

Při obměně zahradního traktoru v obci Šelešovice, byl brán zřetel i na komfort obsluhy. Jako nejlepší varianta se ukázal model Seco Starjet P6 4x4 Pro.