Projekty

Projekt TH04030258

  • Inovace postupů zakládání smíšených kultur vojtěšky seté za účelem zvýšení kvality půdy a výroby zdravotně bezpečné píce.
  • Projekt se zabývá zakládáním smíšené kultury vojtěšky, travního osiva a také inokulantu za účelem stabilizovat produkci píce, snížit náklady na vstupy a zvýšit zdravotní bezpečnost píce

Projekt TH04010494

  • Výzkum a vývoj technologií Smart Farming pro malé a střední zemědělské podniky.
  • Cílem projektu je ověřit postupy při sběru dat o plošné nevyrovnanosti pozemků a také vývoj postupů pro snadnou aplikaci precizního zemědělství.

Projekt TH 04030132

  • Systémy aplikace tekutých organických hnojiv jako prostředek ke zlepšení půdního prostředí, zvýšení využitelnosti živin rostlinami a jako prostředek k minimalizaci dopadů na životní prostředí.
  • Hlavním cílem je vytvoření aplikátoru pro aplikaci tekutých organických hnojiv v různých hloubkách současně.

Projekt QK 1910334

  • Inovace šetrných systémů pěstování kukuřice s využitím podsevových plodin k omezení degradace půdy a zlepšení hospodaření s vodou v podmínkách měnícího se klimatu.
  • Cílem projektu je navrhnout systémy pěstování kukuřice s výsevem meziplodin čí výsevu kukuřice s jinými plodinami (smíšené kultury) s ohledem na půdoochranný efekt, bilanci organické hmoty vliv na produkci a ekonomiku pěstování.

Projekt QK 1910382

  • Inovace v pěstebních technologiích u okopanin a zeleniny pro lepší využití vody ze srážek i závlah, vyšší stabilitu výnosů a kvality produkce.
  • Cílem projektu je inovace pěstební technologie u okopanin a zeleniny za účelem zlepšení infiltrace vody, snížení eroze půdy, stabilizace výnosu a kvality produkce.