Velmi dobrá volba pro službaře

Uveřejněno v příloze Zemědělce Zemědělec v regionu – Jihomoravský kraj

Technika využívaná ve službách musí splňovat celou řadu požadavků. Mezi ty nejdůležitější patří výkonnost a provozní spolehlivost, protože stroje jsou mnohem intenzivněji využívané než na farmě nebo v zemědělském podniku. Službař Lubor Ehrlich z Milotic zásobuje v rámci linky na aplikaci kejdy a digestátu výkonný samojízdný aplikátor. Pro tuto činnost zvolil traktor Tatra Phoenix s cisternovou nástavbou a ani po třech letech provozu své volby nelituje.

Soukromý zemědělec Lubor Ehrlich začal hospodařit v roce 2010, kdy převzal hospodářství po svém bratrovi. Hektarů nebylo moc, kolem třiceti, ale postupně se dařilo výměru navyšovat. V současné době Lubor Ehrlich hospodaří na 95 ha orné půdy. Pěstovanými plodinami jsou slunečnice, kukuřice, řepka a pšenice, které v budoucnu doplní ještě cukrová řepa. Druhou činností, která postupem času převzala hlavní ekonomickou roli, je poskytování služeb.

Sklizeň, doprava, aplikace

„Jako službař jsem začínal sklizní obilnin s vlastní sklízecí mlátičkou,“ vzpomíná Lubor Ehrlich a pokračuje: „V roce 2012, se zprovozňováním bioplynových stanic, se poptávka po službách začala zvyšovat. Ke sklizni přibyly další služby, od odvážení řezanky z pole do areálů bioplynových stanic až po odvoz a aplikaci kejdy a digestátu. Časová okna vhodná pro aplikaci jsou někdy tak krátká, že nás objednávají i zemědělské podniky, které jsou aplikační technikou vybaveny.“ Na poptávku po službách musel Lubor Ehrlich reagovat nákupem příslušné techniky. Nejdříve to byl traktor New Holland, model T 7050, který mu dodala společnost P & L, spol. s r. o., a také velký návěs na odvoz zelené hmoty. O rok později následovala první cisterna na kejdu a digestát o objemu 20 m3.

Podrobnější informace o traktorech Tatra Phoenix získáte zde.

Celý článek si můžete přečíst zde.