Problémy s hraboši se budou opakovat

Článek uveřejněný v časopisu Selská revue č. 6/2022

V posledních letech se poměrně rychle mění praxe v uplatňování technologií zpracování půdy a setí. Stále více podniků přechází na systém biologického zemědělství, meziplodin, bezorebného setí a mnoho dalších variant, které mají jeden společný charakter. Tím je redukované zpracování půdy a práce s rostlinnými zbytky na povrchu, nebo mělce zapravenými v půdě. Tedy na pozemcích je větší pokryvnost organickou hmotou, a to sebou bohužel může přinést i vyšší výskyt škůdců, především hraboše polního.

Celý článek si můžete přečíst zde.