Pro všechny technologie setí

Článek uveřejněný v časopisu Farmář č. 8/2023

Do společnosti Hanácká zemědělská a. s., sídlící v Dolanech u Olomouce, byl nedávno dodán nový model přesného secího stroje Kinze. Ten umožňuje setí kukuřice či řepky na vzdálenost 75 i 37,5 cm, a to bez zdlouhavé přestavby. Je současně vhodný i pro setí do nepřipravené nebo jen částečně připravené půdy. Kinze 3505 ASD 8R Interplant je tak secí stroj připravený na všechny technologie setí, vhodný pro současné i nastupující technologie.

Společnost Hanácká zemědělská a. s., Dolany provozuje živočišnou i rostlinnou výrobu. V živočišné je zaměřena na výkrm býků plemen masný simentál a limousine. Ti jsou od jara do podzimu chováni v pastevním areálu na Pohořanech a na zimu stahováni do zimoviště v Dolanech. Na ekofarmě Farma Stachov, s. r. o., se věnují pastevnímu výkrmu býků plemene aberdeen angus. V rostlinné výrobě společnost hospodaří přibližně na 2000 ha zemědělské půdy, z nichž je zhruba 1630 ha orné. Na ní podnik pěstuje řepku, ozimou pšenici, sladovnický ječmen jarní i ozimý, mák setý, cukrovou řepu a také silážní a zrnovou kukuřici. Zbylá plocha je vyhrazena pro množení svazenky, pohanky, řeřichy, hořčice či jílků.

Podrobnější informace o přesných secích strojích KINZE získáte zde.

Celý článek si můžete přečíst zde.