Jak omezit škody na polních plodinách způsobené hrabošem polním?

Uveřejněno v časopisu Selská revue č. 4/2023

Přestože v dubnu a v květnu došlo ve srovnání s březnem podle údajů z Rostlinolékařského portálu ÚKZÚZ k poklesu stavu populací hraboše polního, dá se předpokládat v letních měsících opět zvýšení výskytu tohoto hlodavce a tím i škod způsobených na polních plodinách, které již nyní přesahují 1 miliardu Kč. Tomu mimo jiné napovídají zjištěné průměrné počty aktivních východů z nor na hektar v měsíci květnu, které jsou vyšší než v posledních třech letech.

Nejvíce rizikové oblasti

Největší výskyt hraboše polního je dle zjištění ÚKZÚZ nyní v kraji Olomouckém, Jihomoravském a Zlínském, kde se hodnoty populací pohybují nad úrovní sedminásobku prahu škodlivosti s největším výskytem v krmných a trvalých plodinách. V některých lokalitách jsou škody způsobené hrabošem značné a kromě uvedených moravských krajů jsou ohniska výskytu také v Ústeckém a Středočeském kraji, kde narůstají škody také na porostech jařin. Do 21. června je možné na základě Nařízení o výjimečném použití rodenticidů aplikovat vyšší dávku do 10 kg/ha (standardní dávka je do 2 kg/ha).

Podrobnější informace o stroji P & L Terrier získáte zde.

Celý článek si můžete přečíst zde.