Budoucnost klepe na dveře

Uveřejněno v časopisu Selská revue č. 6/2023

Ve slovníku českých zemědělců se stále častěji objevuje výraz strip-till. Jde o technologii zpracování půdy v pásu, do nějž se zaseje kulturní plodina, popřípadě více plodin, a v tomto prostoru se také aplikují hnojiva či pesticidy. Nezpracované strniště chrání půdu před erozí a posklizňové zbytky na povrchu brání odpařování vody a povzbuzují mikrobiální život v půdě. Pokud se uvedené pracovní operace zvládnou během jednoho přejezdu, výrazně se šetří pracovní čas (60 až 120 minut na hektar), finanční prostředky a omezují se emise CO2.

Vyspělou techniku k tomuto způsobu zakládání porostů s výrazným protierozním účinkem a stabilizací vláhových podmínek v půdě má v nabídce i společnost P & L, spol. s r.o. A to jak zahraniční, tak vlastní výroby.

Podrobnější informace o strojích MZURI získáte zde. Podrobnější informace o strojích Eco Tiller získáte zde.

Celý článek si můžete přečíst zde.