Uživatel technologie přísevů TTP

Liboměřice

Nejen v oblasti péče o trvalé travní porosty společnost P&L spol.s.r.o. velice často spolupracuje s podniky různých velikostí napříč Českou a Slovenskou republikou.

Tímto Vám představujeme jednoho z našich zákazníku a uživatele technologie přísevů TTP (Ripper STP 300), společnost Agro Liboměřice a.s.

Společnost Agro Liboměřice a.s. hospodaří v okrese Chrudim, v oblasti Železných hor na celkem 25 katastrálních územích o celkové rozloze zhruba 2000 hektarů, z toho 1555 hektarů je orná půda a zbytek tvoří louky a pastviny. Díky geografické poloze spadá 1/3 pozemků s trvalými trávními porosty do CHKO. Mimo rostlinné výroby chová červenostrakatý skot v počtu 2400 ks. a také 640 ks. dojných krav.

Ripper STP 300 využívají nejen pro přísevy a obnovy TTP, ale také pro zakládání meziplodin a k setí konvenčních plodin na menších pozemcích.