Lesnická technika

O lesích, lidech a jejich vzájemném vztahu mezi nimi bylo již popsáno mnoho stran odborné literatury. Pokud je všechny prostudujete, zjistíte, že lesní ekosystém jako celek ovlivňuje „všechny a všechno“. Mezi nejdůležitější funkce lesů mimo produkce dříví, patří schopnost vytvářet kyslík, ale také zadržovat vodu v krajině a další. Dnes jsou však všechny tyto schopnosti značně omezeny, a to díky následkům „kůrovcové“ kalamity či jiných škodlivých biotických a abiotických činitelů. Proto je třeba věnovat lesům více péče než obvykle, aby došlo k jejich obnovení. Příroda a les nám varování již dali.  
My u společnosti P&L nejsme k tomuto problému lhostejní a chceme přispět ke zlepšení. Proto jsme se rozhodli prohledat světový trh s lesnickým vybavením, abychom vám mohli poskytnout to nejlepší pro hospodaření v lesích. Vše jsme hledali dle zásady: Vy pečujete o les a tím obnovujete „Zelené plíce“ a zdroj vody pro další generace, avšak potřebujete kvalitní stroje, které budou produktivní, s nízkými náklady a šetrné k lesnímu ekosystému.   
Jsme přesvědčeni, že po prohlédnutí webových stránek strojů a značek, které naše společnost P & L, spol. s r.o. zastupuje zjistíte, že jsme se zaměřili nejen na těžbu, ale i na zakládání a pěstování lesa za účelem dlouhodobě udržitelného hospodaření. Bude nám ctí být Vám blíž a stát se hrdými partnery při péči o les. Ať již jde o obnovu porostů, či jejich výchovu nebo těžbu. Samozřejmostí je odborný servis a poskytnutí náhradních dílů a to dle motta: „Servis, za kterým stojí lidé.“ Díky široké síti servisních středisek jsme Vám nablízku po celé České a Slovenské republice.
 
                                                                                             Lesu zdar!