V Blatnici talíře pracují kvalitně

Výběr nového stroje na zpracování půdy není snadná záležitost. Kvalita půdy je mnohdy proměnlivá i v rámci jednoho podniku a vybrat univerzální stroj, který bude kvalitně pracovat v lehké, těžké nebo kamenité půdě, za vlhka i za sucha je tak trochu alchymie. V Blatnici se pečlivý výběr vyplatil.
Zemědělská společnost VÍNO BLATEL, a. s., z Blatnice pod Svatým Antonínkem hospodaří na téměř 3000 ha zemědělské půdy, z nichž je 2656 ha orné půdy, 123 ha trvalých travních porostů a 158 ha vinic. Pozemky společnosti se nacházejí v okolí Blatnice a dále pak kolem střediska v Březolupech (téměř 1000 ha orné půdy). „Živočišná výroba je zaměřena na chov drůbeže, v rostlinné výrobě pěstujeme tradiční plodiny,“ seznamuje nás s činností společnosti agronom Ing. Tomáš Kalabus a pokračuje: V osevním postupu se střídají ozimá pšenice, jarní ječmen sladovnický a ozimý ječmen, dále řepka, kukuřice na zrno, sója, hrách a také vojtěška a jetel nachový.“

Hraboš se nevyhnul ani Blatnici

Výnosové průměry v loňském roce podstatně snížila populace přemnožených hrabošů. „Například výnosy pšenice se pohybovaly od 1,5 do 7,5 tuny s tím, že průměrný výnos byl na středisku v Blatnici přibližně o 2,5 t/ha nižší než na středisku v Březolupech, kde činil 7,5 t/ha, ale nebyl takový problém s hraboši. Postižená pole vypadala, jako by přes ně projela řezačka. Hraboši si pochutnávali i na vojtěšce a nevynechali ani vinohrady, kde uštipovali hrozny,“ stěžuje si agronom. Celkové ztráty tak byly v loňském roce vysoké. Navíc u nových výsevů zaznamenávají v Blatnici další ztráty jak v řepce, tak především v pšenici, A řešení úřady nenabízejí. „Legislativa nám umožňuje pouze orat, to je ale v našich podmínkách problematické jak z pohledu kvality některých půd, tak svažitosti pozemků. Žádali jsme výjimku na plošnou aplikaci, věnovali tomu týdny času a stejně přišlo zamítavé stanovisko,“ konstatuje Ing. Kalabus a končí neveselé téma: „V loňském roce jsme měli celkově jedny z nejlepších porostů za poslední roky. Byly silné, hustota ideální, aplikovaná hnojiva a chemické prostředky za miliony korun a v květnu nám začaly mizet před očima. A nemohli jsme nic dělat.“ Je zřejmé, že tento stav je do budoucna neudržitelný.

Půdní podmínky

Zemědělský podnik hospodaří v nadmořské výšce od 210 do 360 m, celá třetina pozemků je svažitých. Půdy v této oblasti mají různou kvalitu. „Většinou jsou to černozemě a hnědozemě, od sprašových černozemí až po těžké jílovité hnědozemě s vysokým podílem kamení. U řeky Moravy jsou těžko zpracovatelné nivní půdy, v okolí Blatnice máme řepařské sprašové černozemě a kolem Blatničky začínají těžké kamenité hnědozemě. Specifi cké půdy jsou i kolem střediska v Březolupech, a tak je někdy zpracování půdy složité,“ konstatuje agronom.

Roční úhrn srážek se pohybuje kolem 650 mm, z toho v průběhu vegetace naprší přibližně 450 mm. Absolutní číslo ale neříká nic o skutečném přínosu srážek. „Potýkáme se s nedostatkem vláhy v zimním období, v létě často s přívalovými dešti a dalším problémem jsou silné jižní větry, které půdu velmi rychle vysušují,“ vysvětluje Tomáš Kalabus.

Hnojení a zpracování půdy

V Blatnici se snaží maximálně obohatit půdu organickou hmotou. Využívají produkty živočišné výroby, veškerou slámu drtí a nechávají na poli a půdu obohatí i hmota meziplodin, které podnik pěstuje na 250 ha. Půdu zpracovávají v Blatnici kombinovaně. „Pod ozimy zpracováváme půdu bezorebně. Je to dáno místními půdami, nedostatkem vláhy i času. Ořeme ale pod jařiny, pokud to půdy dovolí, tedy pod ječmen a kukuřici. Pod řepku, sóju a hrách půdu podrýváme dlátovým pluhem, a když stíháme, tak podrýváme i pod pšenice. Podrývání upřednostňujeme proto, že nám podrývák nevytahuje kameny na povrch pole,“ popisuje zdejší systém agronom. Aby však mohla nastoupit výše zmíněná technika, musí být pole nejdříve kvalitně podmítnuto. Velmi důležitou roli při zpracování půdy po sklizni a také při přípravě před setím hrají podmítače. Ty jsou v Blatnici talířové. „Léta jsme pro podmítky využívali tři talířové podmítače, jeden těžký s velkými talíři, druhý naopak s malými. Třetí, s klasickou koncepcí, dosloužil, a tak jsme za něj začali hledat náhradu,“ vzpomíná Ing. Kalabus.

 

Výběr nového stroje

Požadovali jsme robustní stroj, který bude nenáročný na údržbu a bude dostatečně odolný, aby vydržel náročnou práci ve zdejších podmínkách,“ popisuje nároky na stroj agronom. Navíc bylo třeba, aby byl nový podmítač univerzální, tedy vhodný do všech půd, včetně těch kamenitých. Výběr nového stroje trval dva roky, během nichž vedení společnosti vyzkoušelo techniku několika značek. Rozhodující bylo léto loňského roku, kdy středisko společnosti P & L, spol. s r. o., z Kroměříže zapůjčilo do Blatnice talířový podmítač Köckerling Rebell 600 profi line. Ten se ihned zapojil do podmítek po sklizni řepky. V agregaci s traktorem Case Magnum o výkonu 340 k zpracoval přibližně 30 ha. „Rebell odvedl velmi kvalitní práci a potvrdil pověst, kterou si získal v sousedním zemědělském podniku, kde pracuje již dva roky Rebell o pracovním záběru osm metrů., chválí stroj Tomáš Kalabus. Následovala objednávka a nový Rebell 600 profi line ze střediska společnosti P a L v Kroměříži dorazil do Blatnice krátce poté, v srpnu loňského roku. Podmítač je vybaven dvěma řadami talířů o průměru 620 mm, za nimiž následuje urovnávací deska a dvojitý STS válec pro zpětné utužení půdy. Rebell jede při práci po předních kolech a zadním válci a obsluha může za jízdy z kabiny traktoru hydraulicky nastavovat pracovní hloubku stroje. Při práci v obtížných podmínkách pomáhá i posilovač tahu, kdy lze hydraulicky dotížit zadní nápravu traktoru.

Ihned do práce

Nová posila se ihned zapojila do podzimních prací. Rebell připravoval půdu před setím řepky, zpracoval strniště po sklizni kukuřice a následně připravoval půdu před setím pšenice. Mezi další práce patřilo zapravení výdrolů řepky nebo podmítka po sklizni hrachu. Celkem na podzim zpracoval 1200 ha. A to je na rozjezd slušná porce. Pracovní hloubka se pohybovala od 5 do 15 cm, jako optimální se ukázala rychlost 10 až 12 km/h.

Po sezóně spokojenost

V Blatnici nákupu rozhodně nelitují. Rebell odvádí velmi kvalitní práci a splňuje požadavky na něj kladené. Proto i hodnocení po sezóně je velmi dobré. „Na stroji se nám líbí masivní provařené rámy, masivní jsou i talíře samostatně uložené na pružné slupici. Ta neustále vibruje a talíře proto velmi dobře drobí půdu. Při hmotnosti stroje osm tun talíře velmi dobře vnikají do půdy a díky optimální vzdálenosti mezi nimi Rebell velmi kvalitně pracuje jak v malých hloubkách, tak i při hlubším zpracování půdy. A údržba po práci je jednoduchá a rychlá,“ chválí stroj Tomáš Kalabus.

Zemědelec v regionu / Jihomoravský kraj
Autor: Jiří Hruška