Setí pokusu pro f. Bayer

Založili jsme první letošní pokus se silážní kukuřicí, a to v Chropyni se společností Bayer. Vše jsme pečlivě naplánovali za pomoci SMS software od f. AG Leader. V jedné jízdě jsme zaseli deset políček o délce čtyřiceti metrů s naplánovanými výsevky od 65 do 125 tis jedinců na hektar.
Výhoda secího stroje Kinze 3500 8R Interplant je skutečnost, že umí nejen variabilně změnit ve zlomku sekundy výsevek tak jak si jej předem naplánujeme, ale i změna rozteče řádků ze 75 cm na 37,5 cm (úzkořádky) je snadná a přímo na poli zabere pár minut.

Úzkořádkové setí v půdně klimatických podmínkách v ČR dlouhodobě vykazuje vyšší výnos ve srovnání s variantou na 75 cm. Zakládáme pokusy pro osivářské firmy, výzkumné organizace a univerzity od roku 2012, takže o tom něco víme a máme výsledky.

Úzkořádek, to je samostatná kategorie strojů a celá technologie, kde je rozteč řádků 37,5 cm, tedy polovina z klasické rozteče 75 cm. Plodiny jako je kukuřice, řepka, sója cukrová řepa a další totiž dosahují nejvyšší výnos (laboratorně prokázáno) na rozteči řádků okolo 35 cm.

Chropyně 12.4. 2021. Zasety stovky políček o rozměrech 6 x 40 metrů. Tak se získá potřebná množina výsledků, které se potom statisticky snadno vyhodnotí. Pouze dostatečné množství dat ukáže reálný výnos a další sledované parametry silážní kukuřice.

 

 

Na mapě výše je schéma pokusu silážní kukuřice s jednotlivými variantami výsevků. Podle této předpisové mapy, která se vytvoří předem v PC, seje stroj Kinze zvolené varianty v jednom přejezdu s daným hybridem.