Řisuty ožily zemědělskou technikou

Uveřejněno v příloze Zemědělce Zemědělec v regionu – Středočeský kraj

Pozemek zemědělského podniku Agra Řisuty se sídlem v Ledcích se stal v druhé polovině října na jeden den místem tradičního setkání se zemědělskou technikou z portfolia společnosti P & L, spol. s r.o., doplněným praktickým předváděním.

Na návštěvníky čekala celá řada strojů. Některé jako statické exponáty, jiné připravené na praktické ukázky. A opět tradičně bylo praktické předvádění zaměřeno na zpracování půdy a setí technikou německého výrobce Köckerling. Stav pozemku, na němž ukázky probíhaly, demonstroval zástupce společnosti Olmix Czech Republic s. r. o. na vykopané půdní sondě. Ta měla netypicky malou hloubku pouhých 50 cm. Důvod byl prostý. Půda byla tak tvrdá, že by bylo hloubení sondy tradiční hloubky pomocí ručního nářadí nad lidské síly. Tomu také odpovídalo hodnocení půdního horizontu. Těsně pod povrchem se nacházelo opukové podloží. Obdělávaný profi l měl hloubku pouhých 10 cm. Půda byla biologicky neaktivní, zapravená sláma nerozložená. Rada agronomům tak zněla podpořit biologickou aktivu v půdě některým z vhodných způsobů.

Celý článek si můžete přečíst zde.