Radličky a dláta pro zpracování půdy

Uveřejněno v příloze Zemědělce Zemědělec v regionu – Zlínský kraj

AGRODRUŽSTVO ROŠTĚNÍ, družstvo, využívá při základním zpracování půdy a předseťové přípravě závěsnou techniku německého výrobce Köckerling. Osmiřadý radličkový kypřič, který pracuje v družstvu od roku 2010, doplnil v roce 2022 čtyřřadý dlátový kypřič pro větší hloubky. Oba stroje odvádějí v těžkých, často problematických půdách velmi dobrou práci.

AGRODRUŽSTVO ROŠTĚNÍ, družstvo, založené v roce 2000, hospodaří v okrese Kroměříž ve Zlínském kraji, na rozhraní Hané a Valašska. Provozuje jak rostlinnou, tak i živočišnou výrobu. Ta je zaměřena na chov skotu holštýnského plemene s produkcí mléka. Ve stájích je ustájeno 460 dojnic a příslušný počet mladého skotu. Býci jsou prodáváni jako zástav.

V rostlinné výrobě družstvo hospodaří na 1050 ha zemědělské půdy, z nichž je 1030 ha orné půdy, zbylou výměru tvoří trvalé travní porosty. Pozemky patří do řepařské oblasti, jejich nadmořská výška se pohybuje od 230 do 300 m. Důležitým úkolem rostlinné výroby je zajistit dostatek krmiv pro chov skotu. V osevním postupu se proto střídají krmné plodiny – silážní kukuřice a pícniny sklízené na senáž (vojtěška, žito, hrách) – s tržními – ozimou a jarní pšenicí, jarním ječmenem, řepkou a cukrovkou.

Podrobnější informace o kypřičích KÖCKERLING získáte zde.

Celý článek si můžete přečíst zde.