První devítistovka je v Kojetíně

Uveřejněno v týdeníku Zemědělec č. 26/2023

V Agro - společnosti MORA VA s. r. o. v Kojetíně postrádali dlouhá léta vhodný předseťový kombinátor. Přípravu řešili buď vlastními bránami a kompaktorem, který ale nepracoval za všech podmínek optimálně, nebo si půjčovali techniku od sesterské společnosti. Od letošního jara to již není třeba, v Kojetíně pracuje první devítimetrový kombinátor Kockerling Allrounder -flatline- 900 dovezený do České republiky.

Agro - společnost MORAVA s. r. o. v Kojetíně, patřící do skupiny Spearhead Czech s. r. o., hospodaří na 1240 ha zemědělské pudy, kterou tvoří, s výjimkou 17 ha trvalých travních porostu, orná půda. Společnost je zaměřena na pěstování plodin a výrobu elektrické ener­gie. V rostlinné výrobě je největší výměra 400 ha vyčleněna pro ozi­mou pšenici (z toho na 100 ha podnik pěstuje pšenici tvrdou), za ní následuje na 310 ha silážní kukuřice pro potřeby bioplynové stanice, na 180 ha ozimá řepka, na 150 ha cukrovka a na 146 ha jarní ječmen. Zbytek výměry tvoří zelené úhory a neprodukční plochy.

Podrobnější informace o strojích KÖCKERLING získáte zde.

Celý článek si můžete přečíst zde.