Pro produktivitu i kvalitu práce

Článek uveřejněný v časopisu Mechanizace zemědělství č. 1/2024

Zemědělské družstvo Unčovice patří mezi podniky obhospodařující velkou výměru. Mají-li proběhnout veškeré práce na poli včas a v potřebné kvalitě, je třeba nasadit výkonnou a spolehlivou techniku. Při základním zpracování půdy a předseťové přípravě vedení družstva využívá stroje několika značek, mezi nimiž hraje významnou roli technika německého výrobce Köckerling.

Zemědělské družstvo Unčovice hospodaří na 6600 ha zemědělské půdy, z nichž je pouze 270 ha trvalých travních porostů, zbytek výměry tvoří orná půda. V osevním postupu jsou největší plochy vyčleněny pro ozimou pšenici a jarní ječmen (každou plodinu družstvo pěstuje přibližně na 1500 ha), za nimi následuje cukrovka na 900 ha a kukuřice s řepkou po 700 ha. Na zbylé ploše družstvo pěstuje vojtěšku, sóju či hrách. Živočišná výroba je zaměřena na chov skotu holštýnského plemene s produkcí mléka a chov prasat. Základ stáda skotu tvoří 840 dojnic, které doplňuje příslušný počet kusů ostatních kategorií, v chovu prasat s uzavřeným obratem stáda v družstvu evidují 5000 kusů ve výkrmu, 600 prasnic a 3000 selat. Zemědělskou výrobu doplňuje výroba elektrické energie v bioplynové stanici o výkonu téměř 1,2 MW.

Podrobnější informace o strojích KÖCKERLING získáte zde.

Celý článek si můžete přečíst zde.