Od orby k bezorebné technologii

Uveřejněno v příloze Zemědělce Zemědělec v regionu – Středočeský kraj

Na farmě soukromého zemědělce Jaroslava Vorla od počátku orali. Nedostatek pracovních sil a potřeba zvýšit produktivitu práce vedly k přechodu na částečně bezorebnou technologii. Podstatnou část výměry orné půdy od letošního podzimu zpracovává čtyřřadý kypřič Köckerling Quadro 460.

Soukromý zemědělec Jaroslav Vorel ze středočeské obce Barochov vyrůstal na malé zemědělské usedlosti s pěti hektary zemědělské půdy. Po revoluci jsem si pronajal první půdu a hospodařil na 28 hektarech, vzpomíná farmář, který následně v roce 1993 v rámci sdružených restitucí odkoupil od Státního statku Říčany zemědělský areál v Brtnici. Když v něm začínal, zaměstnával 20 pracovníků a v kravíně bylo ustájeno 120 dojných krav plemene černý černostrakatý nížinný skot. Od počátku také na farmě vykrmoval býky. V prvním roce jsme chovali 250 kusů skotu, upřesňuje Jaroslav Vorel.

Dlužné a nakonec i nikdy nezaplacené faktury za mléko urychlily v roce 1999 rozhodnutí skončit s výrobou mléka a přejít na chov masného skotu, bezrohé formy plemene charolais. Dnes tvoří základ stáda 40 matek.

V rostlinné výrobě hospodařil Jaroslav Vorel zpočátku na 500 ha, které si z velké části pronajal od restituentů. Dnes se výměra zemědělské půdy pohybuje kolem 450 ha, z toho orná půda činí 380 ha. Hlavními pěstovanými plodinami jsou ozimá pšenice v potravinářské kvalitě, ozimá řepka, jarní a ozimý ječmen, oves, mák, hrách a vojtěška. Pro pastvu skotu je vyhrazeno padesát hektarů pastvin, dodává farmář.

Podrobnější informace o kypřičích KÖCKERLING získáte zde.

Celý článek si můžete přečíst zde.