Nové trendy klepou na dveře

Článek uveřejněný v časopisu Úroda č. 11/2023

Strip-till. Uvedený výraz označuje pásové zpracování půdy, během něhož se kultivují jen úzké pásy pozemku. Nezpracovaná plocha chrání půdu před erozí a posklizňové zbytky na povrchu brání odpařování vody a povzbuzují mikrobiální život v půdě. Pokud se navíc během jednoho přejezdu zvládne více pracovních operací, například připravit seťové lůžko, zasít hlavní i pomocnou plodinu, a to do rozdílné hloubky s odlišným výsevkem, aplikovat minerální hnojivo, popřípadě jiné přípravky, výrazně se šetří pracovní čas a provozní náklady.

K těmto postupům zapadajícím do systémů precizního zemědělství lze využít řadu strojů z nabídky společnosti P & L, spol. s r. o. Pojďme si dva představit.

Podrobnější informace o přesných secích strojích Eco Tiller získáte zde a o strojích MZURI zde.

Celý článek si můžete přečíst zde.