Na půdoochrannou technologii správně

Uveřejněno v týdeníku Zemědělec č. 47/2023

Půdoochranná technologie se stává tím hlavním technologickým postupem na orné půdě. Mnoho agronomů se snaží omezit orební technologii ovšem tak, že místo orby pozemek před setím připravuje dvěma, třemi a více přejezdy, což v konečném důsledku ekonomicky a environmentálně může mít horší dopad než technologie orební.

S každou operací na pozemku se takřka vždy ztrácí vláha, dochází k utužení vlivem přejezdů techniky a o ekonomických dopadech nemluvě. Intenzivní zpracování půdy, byť s vírou, že se to děje v sytému půdoochranných technologií, má v důsledku vliv na rozklad organických látek, a tím uvolnění až 100 kg N/ha v nitrátech v období přípravy půdy pro setí. Dusík pak agronom dodává do půdy za drahé peníze formou minerálních hnojiv. Dochází ke ztrátě uhlíku z půdy formou emisí CO2.

Podrobnější informace o systémech KINZE získáte zde.

Celý článek si můžete přečíst zde.