Finská kvalita do náročných podmínek

Uveřejněno v příloze Zemědělce Zemědělec v regionu – Plzeňský kraj

Na ideálních pozemcích odvádí dobrou práci téměř každá technika, tu na sklizeň píce nevyjímaje. Skutečným prubířským kamenem, v tomto případě téměř doslova, jsou podhorské svažité pozemky s kamenitými půdami, jejichž stav pravidelně zhoršují nájezdy černé zvěře. V takových podmínkách nezklame jen velmi odolná technika s odpovídající konstrukcí. Po letech hledání takovou objevili na farmě ve Frymburku.

Ekofarma Frymburk sídlí nedaleko Strakonic v okrese Klatovy, na úpatí Šumavy. Hospodařit zde začal Ing. Pavel Froulík, otec syna Pavla, který provozuje farmu se svou matkou a přítelkyní v současnosti. Otec se věnoval zemědělství celý svůj produktivní věk, vzpomíná syn Pavel a pokračuje: Po ukončení střední školy se věnoval chovu ovcí a výkrmu býků a současně studoval vysokou školu. Po jejím absolvování pracoval v zemědělském družstvu ve funkci zootechnika. Po revoluci v rámci restitucí získal zpět 20 ha rodinných pozemků a začal hospodařit také na vlastní půdě. V roce 1999 odešel ze zaměstnání a věnoval se již pouze své farmě, pastevnímu chovu ovcí a skotu a také celoživotní zálibě – chovu chladnokrevných koní. Téměř po celou dobu své existence naše farma hospodaří v ekologickém režimu.“ Kolem roku 2000 patřilo k farmě i kolem 150 ha orné půdy, kterou farmáři postupně zatravnili. Dnes obhospodařují více než 350 ha trvalých travních porostů, které se nacházejí v nadmořské výšce od 500 do více než 650 m. Živočišná výroba je zaměřena již pouze na chov masného skotu. „Chováme skot plemene aberdeen angus, formu red a několik posledních let také bezrohou formu plemene limousine. Ve stádu je 180 matek, odpovídající počet telat a čtyři plemenní býci. Prodáváme zástavový skot v hmotnosti do 250 kg, upřesňuje farmář. Na farmě mají také stále své místo chladnokrevní koně.

Podrobnější informace o strojích ELHO získáte zde.

Celý článek si můžete přečíst zde.