Den otevřených dveří Družstvo Vysočina a VÚRV

10. září 2020 od 9.00 hod.
Kulturní dům Janovice u Polné

Program : 
9:00 - 9:10 zahájení akce pořádající podnik Vladimír Krejčí
9:10 - 11:45 přednášky VÚRV, v.v.i . na téma:
1. Péče o organickou hmotu v půdě v různých způsobech hospodaření
Ing. Jan Klír , CSc.
2. Změny předpisů o hnojení
Ing. Jan Klír , CSc.
3. Jak efektivní byly půdoochranné protierozní technologie v letošním deštivém roce
Ing. Pavel Růžek, CSc., Ing. Helena Kusá, Ph.D.
4.Pěstování meziplodin a omezení rizik škod způsobených hrabošem polním na polních plodinách
Ing. Pavel Růžek, CSc.

Od 12:00 praktické ukázky s výkladem na demoparcelách a prezentace stroje Terrier ( Tomáš Horký, firma P &L)

Bohaté občerstvení zajištěno