Stroj pro ochranu pěstovaných plodin před hrabošem polním

IMG_2018

P & L Terrier - past na hraboše

Při zákazu plošné aplikace rodenticidů na povrch pozemků a zároveň značně náročné ruční aplikaci do nor, je podpovrchová aplikace jediným možným řešením při ochraně porostů pěstovaných plodin před hrabošem polním.