Köckerling Vector 900, Köckerling Vector 620

SALIX MORAVA a.s.

SALIX MORAVA a.s. je zemědělská společnost zaměřená zejména na rostlinnou výrobu.

Hospodaří na úrodných půdách Hané na střední Moravě, s vysokou bonitou půdy, která je jednou z nejúrodnějších v republice. Jednotlivé provozy rostlinné výroby se nacházejí v Olomouckém a Zlínském kraji. Stěžejními plodinami jsou obiloviny a olejniny – pšenice, řepka a ječmen, kukuřice na zrno a kukuřice na siláž pro potřeby živočišné výroby a pro energetické účely. Okrajově se pěstuje cukrová řepa, vojtěška, svazenka, hořčice a len. Živočišná výroba představuje důležité odvětví v činnosti SALIX MORAVA a.s.