CZ.01.3.10/0.0/0.0/19_251/0023037

Projekt:
Realizace opatření na úsporu energie P & L, spol. s r.o.
Cíl projektu:
Hlavním cílem projektu je díky dílčím stavebním opatřením, snížit energetickou náročnost budov.