CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0025202

Projekt:
APS - agrotechnikou proti suchu.
Realizace projektu 2021 - 2023

Cíl projektu:

Hlavním cílem projektu je výzkum a vývoj nových modulárních výsevních, které budou součástí agrotechnologických postupů pro environmentálně šetrnější pěstování zemědělských plodin a podplodin za účelem eliminace dopadů probíhajících klimatických změn, optimalizace teplotního a vláhového systému režimu půdy a zdrojů organických hmoty.
 

Řešitelský tým:

Zemědělský výzkum spol. s ro

P&L spol. s ro Biskupice