Pro mělké i hluboké zpracování půdy

POMONA Těšetice a. s. hospodaří na pozemcích nedaleko Znojma, v oblasti trpící nedostatkem srážek i půdní vláhy. Technika na zpracování půdy musí tedy v tomto podniku splňovat dvě důležitá kritéria. Musí být výkonná a musí půdu zpracovat tak, aby nedocházelo k dalším ztrátám životodárné tekutiny.