Výsledky pokusu zrnové kukuřice – MJM

Společnost MJM Litovel (lokalita Dolany okr. OL) založila s firmou Pioneer pokus s různými hybridy v návaznosti na rozteč řádků (75 / 37,5 cm). Setí 21.4. 2020 strojem Kinze 3500 8R Interplant (variabilní setí) sklizeň 27.10. 2020 mlátičkou NH CR 9090. V den sklizně jsem se zástupci firem sešli na pozemku, foto níže.
V případě rozteče řádků 37,5 cm mají rostliny podstatně větší prostor pro kořenový systém a vlastní růst. Tento konkrétní pokus byl pojat tak, že jsme pro všechny varianty zvolili stejný výsevek 85 tis jedinců / ha. Výsledkem jsme si chtěli ověřit především reakci hybridů na rozteč řádků, nikoliv na velikost výsevku. Máme totiž zkušenosti a obecně se ví, že se zvyšujícím se výsevkem by byly výnosy úzkořádku vyšší.

Jednotlivé varianty jsme vážili na tenzometrických vahách a současně jsme odebírali vzorky pro měření vlhkosti zrna. 

Podrobné výsledky naleznete zde.