Výsledky pokusů 2022 – přesné setí řepky Kinze

Článek uveřejněný v časopisu Mechanizace zemědělství č. 10/2022

Pěstování řepky je stále spojeno s dobrou rentabilitou a její výnosy jdou nahoru především díky použití výkonných hybridů. Stejně jako u všech polních plodin však výnos významně ovlivňuje i správná agrotechnika, jejíž součástí je i vhodná organizace porostu, která zabezpečí maximální využití produkčního potenciálu osetých ploch.

Tradiční systém setí řepky je založen na využití klasických secích strojů a řádků vzdálených nejčastěji 12,5 nebo 15 cm. Tato vzdálenost je však vhodná především pro pěstování obilnin. S ohledem na mohutnost současných rostlin řepky je lépe použít rozteč větší. Někdy se proto využívá meziřádkové vzdálenosti 25 cm, častěji to však bývá 40 až 50 cm, tedy rozteč, která je jinak obvyklá při zakládání porostů cukrovky a spojená s přesným setím. Takové řešení již přináší lepší výsledky a průkazné zvýšení výnosů. Spíše okrajovou záležitostí je využití „kukuřičné“ rozteče 70, nebo 75 cm, což už optimální rozmístění rostlin nezajistí, protože, byť jsou do řádku naseté přesně, pro dosažení cílového počtu okolo 35 až 40 rostlin na metr čtvereční u liniových odrůd (nebo 20 až 25 u pravých hybridů) jsou v řádku umístěny blízko sebe.

Celý článek si můžete přečíst zde.