Výkonní pomocníci z jedné stáje

Zemědělský podnik AGRO Jesenice u Prahy a. s. hospodaří na téměř 5000 ha orné půdy. Zajistit včasné základní zpracování půdy a její přípravu před setím vyžaduje výkonnou techniku. Jednou ze stěžejních značek při plnění těchto úkolů je německý Köckerling.

Společnost AGRO Jesenice u Prahy a. s. hospodaří na 5066 hektarech zemědělské půdy, z nichž je 4800 ha orné půdy, zbytek výměry tvoří trvalé travní porosty. Pozemky se nacházejí v nadmořské výšce 200 až 500 m a půdy jsou na nich jak lehké, tak těžké.

Živočišná výroba je zaměřena na chov skotu s produkcí mléka a chov prasat. Rostlinná výroba se orientuje na zajišťování dostatku krmiva pro provozy živočišné výroby a pěstování tržních plodin. Pro potřeby živočišné výroby podnik pěstuje celkem na 1600 ha kukuřici (ta je částečně také určena do bioplynové stanice), vojtěšku a pícniny na orné půdě. Tržními plodinami jsou ozimá pšenice, ozimý ječmen, tritikale, žito a řepka, z jařin pak jarní ječmen, hrášek, mák, oves, bob a svazenka.

Zemědělskou výrobu doplňuje výroba elektrické energie ve třech bioplynových stanicích. Ty jsou plněny především siláží, senáží a kejdou.

Zpracování půdy

Zpracovat 4800 ha orné půdy ve správných agrotechnických termínech vyžaduje velmi dobré plánování a také výkonnou a spolehlivou techniku. AGRO Jesenice zpracovává půdu různými technologiemi. „Před setím ozimů připravujeme půdu bezorebně, výměru určenou pro jařiny, na zimu ořeme,“ konstatuje vedoucí rostlinné výroby Bc. Josef Nedbal a upřesňuje: „Na pozemcích určených pro setí ozimů následuje po sklizni mechanická a v případě potřeby také chemická podmítka a po ní hloubkové kypření a setí. Druhým způsobem přípravy půdy pro ozimy je podmítka, orba, předseťová příprava a setí. Tento způsob využíváme přibližně na 200 ha při zapravování většího množství hnoje nebo pod osiva. Pozemky vyčleněné pro jařiny, s výjimkou máku, na zimu ořeme. Orbou zapravujeme do půdy hnůj, kompost, digestát a fugát. Na jaře následuje předseťová příprava a setí.“

Pro podmítky je podnik vybaven jak radličkovým, tak také talířovým nářadím. Hloubkové kypření zajišťují tři kypřiče. Při výměře půdy, kterou společnost zpracovává, musí být vybavena dostatečným množstvím výkonných strojů. Své pevné místo v parku techniky mají stroje značky Köckerling, konkrétně modely Vario, Vector a Allrounder.

Patnáct let zkušeností

Opravdovými pamětníky a důkazem toho, že technika značky Köckerling je vhodná do náročných podmínek, jsou dva osmiřadé dlátové kypřiče Vario s pracovními záběry 4,8 a 4 m, osazené širšími dláty, které v podniku pracují již od roku 2005, respektive 2007 a jsou stále ve velmi dobrém stavu. Jejich doménou byly až do nedávna podmítky do hloubky 8 až 12 cm a zpracování hrubé brázdy po zimě, v období od konce února do poloviny března. Menší z obou strojů je agregován s traktorem Fendt 930 Vario, větší s traktorem John Deere 8420. Přestože po dlouhých letech služby přenechaly většinu práce technice s většími pracovními záběry, nasazovány jsou stále, především na menších pozemcích s výměrou do 15 ha, kde by širokozáběrová technika nepracovala efektivně. Každý z obou strojů tak stále za sezónu zpracuje kolem 200 ha. Celkem zpracovalo Vario 480 již kolem 15 500 ha, mladší čtyřmetrový kypřič pak 10 910 ha.

Pro hloubkové kypření

Další modrý stroj od německého výrobce Köckerling se objevil na pozemcích společnosti AGRO Jesenice v loňském roce. V rámci výběrového řízení na hloubkový kypřič byl do Jesenice na sklonku léta zapůjčen čtyřřadý kypřič Vector 900. „V rámci výběrového řízení si vždy vytipujeme tři až čtyři stroje různých výrobců a chceme si je řádně vyzkoušet, především na problematických pozemcích. Součástí posuzování stroje je i snadnost zapřahání, seřizování a údržby. Důležitá je i rychlost dodávky náhradních dílů a servisu,“ vysvětluje Josef Nedbal. Zajímavostí je, že ne každý prodejce je ochoten stroj zapůjčit, a když ano, tak třeba jen na jeden den, což je nejen z provozních, ale také organizačních důvodů nedostatečné. To však není případ obchodního zástupce společnosti P & L, spol. s r. o., Bc. Jiřího Doležela, který vyhověl přání zástupců společnosti AGRO Jesenice a požadovaný stroj s pracovním záběrem devět metrů na zkoušky zajistil. V období od 25. 9. do 4. 10. Vector předvedl své kvality. Výsledek práce byl natolik dobrý, že následovala objednávka a stroj již v Jesenici zůstal. Agregován je s pásovým traktorem John Deere 9620RX, jak název napovídá, s výkonem 620 koní. Jeho úkolem je podzimní hluboké předseťové zpracování půdy po podmítce. Podle mocnosti ornice pracuje do hloubky 20 až 35 cm. Slupice jsou osazeny dláty Betek šířky 8 cm. Optimální pracovní rychlost se pohybuje od 10 do 12 km/h. Vector s denním předstihem připravuje pozemky pro secí stroj Pronto, tedy kolem 80 ha. Tuto výměru zvládne během dvanáctihodinové směny, tedy přibližně za deset hodin čistého času. Aby se práce stihly v termínu, pomáhaly mu loni na podzim ještě dva kypřiče s pracovním záběrem 5 m.

„Letos na podzim bude Vector ještě vytíženější, bude v soupravě s pásovým traktorem stěžejním strojem, pomáhat mu bude již pouze jeden z výše zmíněných kypřičů,“ vysvětluje Josef Nedbal. Jestliže tedy loni zpracoval přibližně polovinu výměry určené pro ozimy, letos to budou více než dvě třetiny.

Po prvním podzimu je vedení společnosti s prací Vectoru velmi spokojeno. Servis nebyl třeba a pracovní dláta Betek vydrží ještě celou letošní sezónu.

Předseťový specialista

Dalším strojem, vybíraným v Jesenici pro agregaci s pásovým traktorem John Deere, byl předseťový kombinátor. Výběrového řízení se i v tomto případě zúčastnil zástupce značky Köckerling – předseťový kombinátor Allrounder 1450 profiline s pracovním záběrem 14,5 m. Vedení společnosti AGRO Jesenice dohodlo s Jiřím Doleželem ze společnosti P & L zápůjčku stroje. Ta měla původně trvat od 3. března do 30. září, ale po jarní předseťové přípravě nebylo třeba nákup odkládat, a tak 3. června již Allrounder patřil do jesenického parku techniky. „Po zimě velmi kvalitně srazil hrubou brázdu a v rámci předseťové přípravy přesvědčil o svých kvalitách. Z výměry 1800 ha určené pro jařiny bylo třeba opakovat přípravu půdy pro setí pouze na 23 ha, což je perfektní výsledek. S tímto strojem a pracovním záběrem se příprava půdy pro secí stroje velmi dobře plánuje. Další výhodou je, že při přípravě pozemku na setí jen s několikahodinovým předstihem secí stroj seje do vlhké půdy, což se projeví na lepší vzcházivosti,“ pochvaluje si Josef Nedbal a dodává: „Věřím, že stejně prospěšný bude Allrounder i při podmítkách.“

Při jarní přípravě půdy je osazen dlátky Betek o šířce 5,5 cm, při podzimním zpracování půdy může být alternativně osazen šípovými radličkami. Při svém pracovním záběru dokáže na jaře připravovat půdu pro tři secí stroje a zvládne celou výměru. Na některých pozemcích v rámci přípravy půdy také zapravuje digestát.

A zahálet nebude ani v dalších částech roku. Agronom ho využije při podmítkách i na podzim, kdy v rámci předseťové přípravy zpracuje přibližně na 200 ha půdu po orbě.

Pracovní rychlost se pohybuje mezi 12 a 15 km/h, pracovní hloubka při předseťové přípravě kolem 5 cm. V době reportáže měl Allrounder odpracováno již 1461 ha. Spokojená s novým strojem je i obsluha soupravy Ondřej Skala: „Co jsem dříve dělal tři dny, s tímto strojem zvládnu za jeden den. Není problém připravit půdu na 140 ha.“

Autor: Jiří Hruška
Uveřejněno v příloze týdeníku Zemědělec Zemědělec v regionu - ÚSTECKÝ KRAJ, číslo 8/2020, 7. září 2020