Úzkořádková technologie setí řečí čísel

Uveřejněno v týdeníku Zemědělec č. 47/2022

Pro pochopení technického procesu přesného setí, vztahu rychlosti setí a kvality rozmístění semen v řádků je nutné si spočítat, respektive znát některé parametry. Níže v tabulce jsou základní údaje, které charakterizují a odlišují z matematického pohledu dva systémy rozteče řádků – 75 cm (klasická rozteč) a 37,5 cm (úzkořádek). Posuzujeme dva výsevky pro kukuřici, kdy 85 tis./ha je standard pro řádky 75 cm a 100 tis./ha a více je standard pro řádky 37,5 cm.

Z tabulky jsou patrné jednak rozdíly ve vzdálenostech semen u obou variant ve vztahu k výsevku na hektar. Dále jsou zásadní rozdíly v počtu semen vysetých za jednu sekundu. U úzkořádku je vzdálenost semen v řádku takřka dvojnásobná a rychlost výsevního ústrojí skoro poloviční. To přináší velkou výhodu především v kvalitě setí a rozmístění semene na jednotku plochy. Při detailním pohledu na čísla asi každého napadne, proč nejsou jednotlivé parametry v poměru 1 : 2, ale mají malé odchylky směrem dolů v případě úzkořádku. Je to dané tím, že klasická rozteč řádků 75 cm má záběr stroje 6 m (8 řádků) a úzkořádek pouze 5,625 m (15 řádků). Tedy na zasetí jednoho hektaru (tvar čtverce) potřebuje úzkořádek více než jeden přejezd navíc.

Celý článek si můžete přečíst zde.