Ukázka stroje Eco Tiller 600 na Rokycansku

Ukázka byla provedena 19. 4. 2021 několik dní před setím kukuřice.
 

(1) Pásové zpracování půdy patří k progresivním technologiím, kdy se vytváří ve zpracovaných pásech struktura půdy, která je vhodná pro zakládání porostu kukuřice. Tím se vytváří konkurenční výhoda pro tržní plodinu. Technologie má protierozní účinek.

(2) Ukázka byla provedena 19.4. 2021 několik dní před setím kukuřice. Na středních a těžkých půdách může být jarní Strip Till za určitých podmínek riskantní, protože se může vytvořit hrudovitá struktura, která se již nerozpadne vlivem mrazů a střídání teplot v zimním období.

(3) Porost kukuřice se bude zakládat bezorebným secím strojem Kinze 3500 8R Interplant, tak že eventuální „hrubší“ struktura půdy není problém.

(4) Společnost P&L vyrábí stroje Eco Tiller v záběrech 6, 8 a 12 řádků pro rozteč 45, 75 cm, nebo na míru s jakoukoliv řádkovou vzdáleností. Eco Tiller může být vybaven pro aplikaci minerálních hnojiv (Ferti Tiller) digestátu (Muck Tiller) popřípadě setí (Seed Tiller).