Třicet let práce a zkušeností

Letošní rok patří v historii společnosti P & L, spol. s r. o., mezi významné. Je to již 30 let, kdy začala psát první řádky do čisté firemní kroniky. Po třech dekádách nabízí zemědělcům, pracovníkům v komunální sféře a lesníkům stabilní zázemí a širokou nabídku techniky i služeb.

Portfolio společnosti P & L je velmi široké, zahrnuje techniku z Ameriky, Evropy i České republiky. Firma P & L působí v osmi střediscích, zaměstnává přes 150 zaměstnanců a spolupracuje s mnoha obchodními zástupci a partnery. Zákazníkům nabízí zemědělskou, manipulační, lesní a komunální techniku více než 20 výrobců a dosahuje ročního obratu přesahujícího 600 milionů korun. A neomezuje se pouze na tuzemsko, techniku ze svého portfolia prodává prostřednictvím dceřiné společnosti P & L Slovakia spol. s r. o. i na Slovensku. Ale zpět do roku 1990. Prvotním impulzem pro založení firmy bylo přinést do tehdejšího Československa zajímavé a v zahraničí osvědčené technologie. Zemědělskou techniku v nabídce firmy postupně doplnila také komunální technika, jež se stala velmi důležitou součástí dalšího rozvoje společnosti.

Strategická úloha servisu

Za úspěchem společnosti P & L ale zdaleka nestojí pouze prodej strojů. Podstatné pro celkový rozvoj firmy bylo přesvědčení majitelů, že nestačí poskytovat kvalitní prodejní služby, ale že stejně důležité a možná ještě důležitější jsou servisní služby. Dlouhodobě prosazují zásadu, že servis neznamená jen pomoc v nouzi, ale že jde o komplexní službu pro zemědělce a obchodní partnery. Tato cesta se ukázala správná a připomíná ji slogan Servis, za kterým stojí lidé, jenž se stal součástí loga firmy. Díky této filozofii se majitelům podařilo vybudovat propracovaný systém prodeje náhradních dílů s rychlými dodávkami k zákazníkům a pravidelně školení servisní technici jsou schopni poskytnout zákazníkům profesionální servisní služby.

Vlastní výroba

Prodejem strojů a následným servisem a prodejem náhradních dílů bychom u většiny prodejců techniky končili. V případě společnosti P & L, spol. s r. o. ale musíme zmínit ještě jednu velmi důležitou činnost, a tou je vlastní výroba strojů. I v tomto případě firma prošla postupným vývojem. Zpočátku to byla ochota řešit individuální požadavky zákazníků na dodatečné úpravy prodaných strojů. Tyto úpravy se postupně rozšířily na vývoj vlastního příslušenství a nakonec i na výrobu zemědělských a komunálních strojů. Mezi zemědělci jsou známé a velmi dobře hodnocené stroje na pásové zpracování půdy, setí a meziřádkovou kultivaci. A vývoj nových strojů dále pokračuje. Vedení společnosti objevuje díry na trhu a vychází vstříc poptávce po speciální technice. Při vývoji nových modelů úzce spolupracuje s Technologickou agenturou České republiky (TAČR), Národní agenturou pro zemědělský výzkum (NAZV) a dalšími partnery, především Ministerstvem zemědělství, Mendelovou univerzitou v Brně, Českou zemědělskou univerzitou v Praze (ČZU), Výzkumným ústavem meliorací a ochrany půdy, v. v. i., Praha-Zbraslav (VÚMOP), Výzkumným ústavem rostlinné výroby, v. v. i., Praha-Ruzyně (VÚRV), Výzkumným ústavem bramborářským Havlíčkův Brod (VÚB HB) a samozřejmě celou řadou zemědělských podniků.

Techniku vyráběnou v dílnách firmy P & L kladně nehodnotí pouze zemědělci, ale také odborné poroty významných veletrhů a výstav. Na mezinárodních veletrzích Techagro porota ocenila kultivátor s přihnojováním Cropper (dříve pod označením PPL-8), stroj pro pásové zpracování půdy Eco Tiller a kypřič brambor Varior 600. Posledně jmenovaný společně s modulátorem hrůbků získaly ocenění na agrosalónu Země živitelka.

Zajímavá novinka

Zatím posledním produktem firmy, který přivítá řada zemědělců, je Terrier – podpovrchový aplikátor návnad pro hraboše polního. Při zákazu plošné aplikace rodenticidů na povrch pozemků a velmi náročné ruční aplikaci do nor, je podpovrchová aplikace jednoduchým a velmi účinným řešením při ochraně porostů pěstovaných plodin před hrabošem polním. Aplikační pracovní jednotka Terrier vytváří podpovrchovou dutinu (kontinuální noru), do níž aplikuje otrávenou návnadu pro hraboše. Díky aplikaci návnady do ohnisek výskytu hraboše polního je množství aplikované látky nižší, než při povrchové aplikaci. Aplikovaná látka je navíc pro ostatní živočichy pohybující se na povrchu půdy nedostupná. Aplikační jednotku či jednotky Terrier lze umístit na samostatný rám nebo na rámy jiných strojů, kypřiče, plečky, popřípadě na rám secího stroje. Terrier pracuje spolehlivě ve všech půdních typech.

Víc než jen meteostanice

Společnost P & L sleduje současné trendy a nástup precizního zemědělství. Jedním z jejích příspěvků do této technologie jsou stanice Meteobot. Každý zemědělec potřebuje znát předpověď počasí a mít přehled zejména o aktuálních podmínkách na konkrétním místě. Při tom mu často pomáhá lokální meteostanice. Ta však většinou poskytuje pouze základní informace o teplotě, síle větru, atmosférickém tlaku a srážkách. Pokud chce více informací, může využít komplexní systém monitorování a předpovědi počasí od společnosti Meteobot. Tato profesionální stanice umí vytvářet předpověď počasí na 10 dní dopředu (neustále aktualizuje podle modelů předpovědí a historických dat), dokáže vytvářet záznamy a reporty na jednotlivé pozemky a upozorňuje na riziko vzniku chorob na porostech. Užitečnou nadstavbou je pak mobilní aplikace, která se přímo spojí s meteostanicí a dokáže tak monitorovat aktuální počasí a také půdní podmínky.

Technika v severních Čechách

Technika z portfolia společnosti P & L je žádaná i v regionu severních Čech. Díky široké nabídce a poskytovaným službám dokáže nabídnout optimální řešení od přípravy půdy přes setí a ochranu až po sklizeň. A to nejen pro velké firmy, ale i pro menší soukromě hospodařící rolníky. Podle regionálního obchodního zástupce Bc. Jiřího Doležela patří mezi nejžádanější modré stroje tří značek. Z nabídky německého výrobce Köckerling jsou to zejména kypřiče a kombinátory pro bezorebné zpracování půdy, univerzální dlátové i diskové secí stroje a stroje na údržbu luk a pastvin. Další velmi výraznou skupinou vezoucí se na modré vlně jsou mechanické a pneumatické secí stroje amerického výrobce Kinze, vhodné pro přesné setí kukuřice, slunečnice, sóji, čiroku i řepky s roztečí řádku 75 nebo 37,5 cm. Poslední skupinou modrých pomocníků jsou stroje z vlastní produkce společnosti P & L spol. s r. o.

A protože nejpřínosnější je vidět stroje v práci, připravuje společnost P & L pravidelně pro své zákazníky a příznivce polní ukázky. Příští polní den se bude konat 17. září v Řisutech.

Autor: Jiří Hruška
Uveřejněno v příloze týdeníku Zemědělec Zemědělec v regionu - ÚSTECKÝ KRAJ, číslo 8/2020, 7. září 2020