Technologie pro novou zemědělskou politiku

Článek uveřejněný v časopisu Mechanizace zemědělství č. 2/2023

Změny v technologických postupech v rostlinné výrobě jsou nevyhnutelné, a to z důvodu nástupu nové zemědělské politiky, která směřuje agrotechniku jednotlivých plodin do systému půdoochranných technologií, využití meziplodin a bezorebných postupů zakládání porostů. Tyto postupy nejsou neznámou pro většinu agronomů, ovšem úspěchu dosáhnou pouze ti, kteří jsou vybaveni vhodnou technikou.

V oblasti přesného setí kukuřice, čiroku, sóji, řepky, slunečnice a dalších plodin ve výše popsaných případech patří mezi světové lídry technologie Kinze. Jako jediná na trhu v ČR umožňuje pro široký záběr plodin snadno měnit (přímo na pozemku) rozteč řádků ze 75 cm na 37,5 cm. Především úzkořádková technologie (37,5 cm) má zásadní vliv na vysoký výnos. U kukuřice jsou výsledky na obr. 2 a u řepky pokusy za posledních osm let ukázaly, že navýšení je okolo 15 % (výsevek 400 tis. jedinců/ha) v porovnání s klasickou technologií setí obilním strojem. V neposlední řadě má úzkořádková technologie silný protierozní účinek na MEO pozemcích a je schválena ve stále platné směrnicí DZES 5.

Podrobnější informace o technologii KINZE získáte zde.

Celý článek si můžete přečíst zde.