Technológie pre trvalé trávne porasty, ale aj trhové plodiny na ornej pôde

Článek uveřejněný v novinách Roľnícke noviny

Sejacia kombinácia Ripperktorú úspešne už niekoľko rokov vyrába spoločnosť P & L, spol. s r. o. sa od všetkých ostatných sejacích strojov na trhu odlišuje systémom prípravy osivového lôžka. Zvlnené disky, ktoré sa nazývajú Turbo koltre pripravia pôdu v úzkych pásikoch, odstránia rastlinné zvyšky z riadkov a to len pre vysievané plodiny. V medziriadku sa s pôdou nehýbe. Tento systém v prípade prísevov na trvalé trávne porasty vykazuje vzchádzavosť prisiatych druhov až 80 % a to preto, že sú semená uložené do pôdy na rozdiel od systémov, kde sú semená siate len na povrchu pozemku, poprípade vtlačené do pôdy, alebo prútovými bránami zavláčené.
Tento systém v případě přísevů na TTP vykazuje vzcházivost přisetých druhů až 80 % a to proto, že jsou semena uložena do půdy na rozdíl od systémů, kde jsou semena seta jen na povrchu pozemku, popřípadě vmáčknuta do půdy, nebo prutovými branami zavláčena.

Podrobnější informace o secích strojích Ripper získáte zde.

Celý článek si můžete pročíst zde.