Technika pro základní přípravu půdy

Uveřejněno v příloze Zemědělce Zemědělec v regionu č. 2/2023– Zlínský kraj

Ve společnosti SALIX MORAVA a. s. mají stroje německého výrobce Köckerling dlouhodobě dobré jméno. Stěžejními stroji při základním zpracování půdy jsou těžké kypřiče Vector. Jsou výkonné, spolehlivé a odvádějí velmi dobrou práci.

Společnost SALIX MORAVA a. s., středisko Horní Moštěnice, člen skupiny Spearhead Czech, je zemědělská společnost provozující rostlinnou a živočišnou výrobu. Živočišná výroba je zaměřena na chov mléčného skotu holštýnského plemene. Denní produkce 810 dojnic se pohybuje kolem 25 000 litrů mléka. Provozy rostlinné výroby se nacházejí ve Zlínském a Olomouckém kraji, pozemky se rozprostírají od Přerova k Tlumačovu a od Koryčan přes Kroměříž až po Holešov.

Rostlinná výroba je zaměřena na zajišťování krmivové základny pro živočišnou výrobu a pěstování tržních plodin. Na výměře téměř 3900 ha zemědělské půdy, z nichž je 100 ha trvalých travních porostů a zbytek tvoří orná půda, společnost pěstuje obilniny, olejniny, okopaniny, ale i některé speciální plodiny. Největší výměra 1300 ha je vyčleněna pro pšenici, z toho 300 ha pro tvrdou pšenici, používanou při pro výrobu těstovin. Následuje řepka se 700 ha a jarní ječmen na 600 ha. Pro živočišnou výrobu je určena kukuřice na siláž, které je vyhrazeno 200 ha, na 100 ha podnik pěstuje kukuřici na vlhké zrno. Krmnou kukuřici doplňuje zrnová na 50 ha. Okopaniny zastupuje v osevním postupu cukrovka na 300 ha. Kromě tradičních plodin agronomové pěstují i tři méně časté – sóju na 330 ha, kostřavu na 70 ha a především cizrnu na 150 ha.

Díky úrodným půdám a jejich kvalitnímu zpracování dosahují vysokých výnosů (pšenice – 8,1 t, řepka – 4 t, ječmen – 7 t, kukuřice silážní – 45 t, CCM – 12 t, zrnová kolem 11 t, cukrovka – 75 t, sója – 2,8 t, cizrna – 2 t).

Podrobnější informace o radličkových kypřičích Köckerling Vector získáte zde.

Celý článek si můžete přečíst zde.