Spokojenost se značkou

Technika pro zpracování půdy musí zajistit co nejlepší podmínky pro setí a následný růst plodin. Svého úkolu se může zhostit na výbornou nebo může dlouhodobě vyvolávat vrásky na tváři majitele. Jejímu výběru je proto třeba věnovat patřičnou pozornost. Ve Švábenicích vybírají pečlivě a jsou s touto technikou spokojeni.
Společnost BUREŠ agro, s. r. o., je rodinná farma vybudovaná na okraji obce Švábenice ležící v okrese Vyškov v Jihomoravském kraji. Hospodaří zde soukromý zemědělec Ing. František Bureš se svou rodinou. Hospodaření má v krvi, není zdaleka prvním sedlákem v rodině. „Otec, matka i prarodiče z obou stran byli sedláci,“ říká úvodem a pokračuje: „Dokonce lze říci, že kam paměť v rodině sahá, všichni byli zemědělci.“ Rodiny ze strany matky i otce postihl stejný osud, o hospodářství po nástupu komunistického režimu přišly. I přesto víceméně všichni zůstali v zemědělství. Na počátku roku 1990 získala rodina Burešových v rámci restitucí zpět 16 ha a ihned navázala na rodinnou tradici. „Začali jsme jednat s dalšími vlastníky půdy o jejím pronájmu a na konci roku jsme hospodařili již na 72 ha,“ vzpomíná Ing. Bureš.

Bez techniky nelze hospodařit

Při výběru, nákupu a provozu zemědělské techniky Ing. Bureš spolupracuje již od roku 1990 se společností P & L, spol. s r. o., střediskem Hrubčice. Kromě jiné techniky od této společnosti koupil již tři stroje na zpracování půdy německého výrobce Köckerling. Zajímalo nás, které stroje a pro jaké činnosti si vybral.

První bylo Vario

Prvním strojem výše zmíněné značky byl na přelomu tisíciletí radličkový kypřič Vario s pracovním záběrem 5,7 m. Konstrukci kypřiče Vario tvoří osm řad slupic odpružených listovými pružinami, jež lze osadit různými radličkami a dlátky, za nimiž následuje řada nivelátorů, zadní dvojitý STS válec a prutové zavlačovače. Vario při práci jede po předních kolech a zadních válcích. „Kvalitu práce kypřiče Vario jsem již před nákupem znal z nedalekého zemědělského podniku v Morkovicích, zázemí jeho výroby zase z návštěvy výrobního závodu v Německu,“ vzpomíná František Bureš. Ve Švábenicích je Vario osazeno úzkými radličkami o šířce 6 cm a agregováno s pásovým traktorem Challenger o výkonu převyšujícím 400 k, který je schopen pracovat s kypřičem při optimální rychlosti 8 až 10 km/h. Zpočátku hospodář nasazoval Vario jako univerzální kypřič, který velmi dobře promíchá půdu s rostlinnými zbytky, vytvoří optimální strukturu půdy a navíc pozemek pěkně urovná. „Vario jsme využívali téměř na všechny práce, od podmítky až po předseťovou přípravu. Každé pole zpracovalo dvakrát, některé i třikrát. Perfektně srovnalo pole a pomohlo nám posunout se na vyšší úroveň hospodaření,“ říká s uznáním Ing. Bureš. Se zvětšováním celkové výměry a doplňováním parku techniky kypřiči práce postupně ubyla, ale i dnes, po dvou desetiletích, je nepostradatelným strojem, který se do důchodu nechystá. Ročně stále zpracuje 200 až 400 ha. „Jeho současnou specialitou je úprava a zpracování nových pozemků, které koupíme nebo si pronajmeme,“ říká Ing. Bureš a vysvětluje: „Stačí jedna nebo dvě jízdy a pole je srovnané.“

Devět metrů pro větší produktivitu

Protože se Ing. Bureš za deset let používání kypřiče Vario přesvědčil o kvalitě strojů značky Köckerling, výběr druhého stroje v pořadí byl snazší. V roce 2010 jím byl předseťový kombinátor Allrounder 900 profi line s pracovním záběrem devět metrů. Stroj je osazen přední hydraulicky stavitelnou smykovou lištou, čtyřmi řadami radliček o šířce 6 cm, nivelátory, zadním dvojitým STS válcem a prutovými zavlačovači. Při práci zabezpečují konstantní pracovní hloubku přední opěrná kola a zadní STS válec. Allrounder je na farmě využíván jako specialista na podzimní i jarní předseťovou přípravu. Ing. Bureš si pochvaluje osazení úzkými radličkami: „Tyto radličky nevytvářejí žádné hroudy, kladou menší odpor a stroj tak má za všech okolností optimální rychlost, v našich podmínkách 12 až 13 km/h. Pole za ním je pak jako zahrádka.“ Allrounder připravuje půdu před setím všech plodin včetně kukuřice a každoročně tak počítadlo ukazuje kolem 1000 ha.

Třetí pro větší hloubku

Zatím posledním strojem Köckerling na farmě ve Švábenicích je dlátový kypřič Vector 4.60 s pracovním záběrem 4,6 m a možností rozšíření na 6,2 m. Pracovní orgány kypřiče tvoří čtyři řady radlic, listové nivelátory, dvojitý STS válec a nastavitelné zavlačovače. Univerzální kypřič je vybaven funkcí EasyShift, tedy hydraulickým nastavováním pracovní hloubky z kabiny traktoru. Nákupu stroje předcházelo v předchozích letech několik zápůjček. „S tímto strojem jsme dlouhá léta koketovali, konstrukčně se nám líbil, ale nakonec jsme jej vždy vrátili, protože zcela nesplňoval naše požadavky, především na hloubku zpracování. Naposled tomu tak bylo při zkouškách po loňských žních,“ popisuje zdlouhavý proces výběru stroje hospodář a dodává: „Posléze se ukázalo, že chyba nebyla ve stroji jako takovém, ale v nevhodných pracovních orgánech, které jinde pracují kvalitně, ale pro naše podmínky nebyly optimální.“ Nakonec byl kypřič zapůjčen znovu na podzim s radličkami širokými pouhé 4 cm, které nejsou obecně příliš žádané. Ukázalo se však, že právě tato kombinace je pro potřeby farmy ideální. A tak stroj nakonec dorazil již nastálo. „Tato kombinace stroje a pracovních orgánů nemá chybu. Kypřič pracuje kvalitně za všech podmínek, i ve vlhčí půdě, a dosahujeme s ním hloubky zpracování až 40 cm. Velmi úzké radličky přitom nevynášejí kameny na povrch půdy. A navíc se Vector ukázal, jako velmi účinný nástroj v boji proti hlodavcům, říkáme tomu myší efekt,“ pochvaluje stroj Ing. Bureš a vysvětluje: „Myši mají hnízda v hloubce 20 až 30 cm. Speciální hloubkové kypřiče mají většinou pracovní orgány daleko od sebe a nevytvoří tak v půdě potřebný tlak. Vector má dláta vzdálená 27 cm a při optimální rychlosti vytvoří takový tlak, že v horizontu 0 až 40 cm nemají myši téměř šanci přežít.“ Vector se okamžitě zapojil do podzimní přípravy a zpracoval půdu před setím ozimé pšenice a dále pak pro všechny jařiny. Před letošní sezónou má tak již odpracováno kolem 800 hektarů půdy. Je zřejmé, že si již za krátký čas vybudoval na farmě pevnou pozici, stejně jako předtím jeho starší kolegové. Kromě velmi kvalitně odvedené práce Ing. Bureš u techniky Köckerling vyzdvihuje jednoduchou konstrukci, spolehlivost, práci zadních STS válců, které se nezalepují ani ve vlhké půdě a schopnost rovnat pole, zejména u dlouhého kypřiče Vario. Bonusem u stroje Vector je účinný boj s přemnoženými hlodavci.

Zemědelec v regionu / Jihomoravský kraj
Autor: Jiří Hruška