Specialista na předseťovou přípravu

Uveřejněno v příloze Zemědělce Zemědělec v regionu – kraj Vysočina
Na farmě v Netíně vybírali nedávno univerzální kombinátor určený pro předseťovou přípravu. Požadovali kvalitně provedenou práci, schopnost pracovat v různých půdních podmínkách a maximální využití výkonu traktoru. Ve výběrovém řízení uspěl kombinátor Allrounder -classic- od německého výrobce Köckerling.

Farma rodiny Němcovy se nachází v obci Netín v okrese Žďár nad Sázavou v kraji Vysočina.

Farmář František Němec hospodaří na 150 ha zemědělské půdy, z nichž je 100 ha orné půdy a 50 ha trvalých travních porostů. Farmu převzal po svém otci, který navázal na rodinnou tradici v roce 1990, kdy mu bylo v restituci vráceno 12 ha půdy. Z původních šesti kusů skotu se postupně chov rozrostl na současných 230 kusů plemene české strakaté, z nichž je 110 až 120 kusů dojnic. Ty jsou celoročně ustájeny, mladý skot je chován pastevně. Druhou činností v živočišné výrobě je výkrm brojlerů, v dvouměsíčních turnusech farmář zastavuje 20 000 kuřat.

Úkolem rostlinné výroby je zajistit dostatek krmiva pro živočišnou výrobu. Na 20 ha farmář pěstuje silážní kukuřici, na 30 ha krmnou pšenici, na 10 ha ječmen a na 40 ha pícniny na orné půdě. Píci z luk převážně senážuje, část suší na seno.

Celý článek si můžete přečíst zde.