Radličky i talíře od jedné značky

Spolupráce společnosti TAGROS a. s., Troubelice s prodejcem zemědělské techniky – fi rmou P & L, spol. s r. o., trvá již od poloviny 90. let minulého století. Vše začalo traktory Ford a následně pokračovalo dalšími značkami. Do současné doby fi rma P & L dodala do Troubelic na tři desítky strojů. Jsou mezi nimi i tři stroje značky Köckerling, nepostradatelné při zpracování půdy a předseťové přípravě.

Zemědělská společnost TAGROS a. s., Troubelice byla založena v roce 1995. Od té doby provozuje jak rostlinnou, tak živočišnou výrobu. Hospodaří na 2000 ha zemědělské půdy, z nichž je 1820 ha orné půdy. Pozemky se nacházejí v nadmořské výšce kolem 250 m, roční úhrn srážek činí 600 až 700 mm. „Živočišná výroba je zaměřena na chov mléčného skotu holštýnského plemene s uzavřeným obratem stáda. Produkci mléka zajišťuje 550 dojnic. Chov skotu doplňuje ještě chov prasat s roční produkcí 10 000 selat. Základem chovu je 350 prasnic, hlavním cílem chovu je produkce plemenných prasniček,“ představuje zemědělskou společnost vedoucí střediska rostlinné výroby Jaroslav Maitner a pokračuje: „Rostlinná výroba zajišťuje především krmivovou základnu pro živočišnou výrobu. V osevním postupu se střídají potravinářská i krmná pšenice, ječmen jarní i ozimý, ozimá řepka, kukuřice zrnová i silážní, cukrovka, vojtěška a další pícniny na orné půdě. Doplňkovou činností je ovocnářství. Sady produkující jablka a švestky mají výměru kolem 60 hektarů.

Úrodné, ale těžké

Půdy jsou kolem Troubelic úrodné, ale převážně těžké hnědozemě a červenice. „Když v podzimní přípravě tyto půdy zořete v klimaticky a půdně nevhodných podmínkách zaschnou, a pak se téměř nedají dále zpracovat,“ upozorňuje Jaroslav Maitner. Celkový stav půdy a její úrodnost významně ovlivňuje organické hnojení. Společnost všechny pozemky od počátku intenzivně hnojí všemi dostupnými organickými hnojivy. „Na pole aplikujeme hnůj, kejdu od skotu i prasat, zapravujeme do půdy meziplodiny i přebytky slámy po sklizni,“ konstatuje agronom.

Zpracování půdy

V Troubelicích zpracovávají půdu kombinovaně. „Po sklizni hlavní plodiny následuje podmítka radličkovým nebo talířovým podmítačem a v době sucha někdy pole ještě válíme. Pod řepky se následně aplikuje hnůj,“ vysvětluje Jaroslav Maitner a pokračuje: „Před setím řepky, ozimého ječmene a ozimé pšenice ještě provedeme druhou podmítku, opět podmítačem nebo předseťovým kombinátorem. Pokud je však předplodinou kukuřice na zrno, velké množství rostlinných zbytků zaořeme.“ Jiná je příprava před setím jařin. Před setím jarního ječmene se po sklizni cukrovky pozemky zpracují podrývákem do hloubky 30 cm, po sklizni kukuřice zase následuje rozmetání hnoje a orba. Před setím cukrovky se nejdříve rozmetá hnůj a zapraví talířovým podmítačem, poté následuje hluboká podzimní orba nebo druhá podmítka. Významnou roli při zpracování půdy hraje technika značky Köckerling. V Troubelicích pracují již tři stroje.

Variabilní technika na zpracování půdy

První modrý stroj si v Troubelicích pořídili v roce 2008. Tehdejší novinka, radličkový kypřič Quadro německého výrobce Köckerling zanechal u vedení společnosti z předváděných strojů různých značek nejlepší dojem, a tak si objednali u společnosti P & L tento univerzální radličkový kypřič s pracovním záběrem 5,7 m. Jde o čtyřřadý radličkový kypřič, který je za radličkovou sekcí osazen výškově nastavitelnými nivelátory a smykovou deskou umístěnou mezi dvojitými STS utužovacími válci, za nimiž je ještě řada prutových zavlačovačů. Kypřič udržuje v nastavené hloubce 5 až 25 cm dvojitý STS válec. K přednostem konstrukce patří možnost pracovat se strojem v přepravní poloze, tedy s menším pracovním záběrem. Jako optimální pro agregaci se ukázaly traktory s výkonem od 260 do 330 k. V následujících letech byl kypřič Quadro velmi často nasazovaným strojem, využívaným pro první i druhou podmítku včetně zapravování hnoje a kejdy. Od počátku pracuje téměř výhradně s pracovními orgány osazenými křidélky do hloubky kolem 10 cm. Za více než deset let za ním zůstalo několik tisíc zpracovaných hektarů.

Specialista na předseťovou přípravu

Radličkový kypřič Quadro pracoval při podmítkách a předseťové přípravě velmi dobře, ale vedení společnosti jej chtělo doplnit ještě výkonnějším předseťovým kombinátorem. Z výběrového řízení vzešel jako vítěz stroj od stejného výrobce. Při praktických zkouškách v roce 2010 přesvědčil svými výkony Köckerling Allrounder s pracovním záběrem devět metrů, a tak se v následujícím roce objevil na dvoře stejný model Allrounder 900 profi line, vybavený přední hydraulicky stavitelnou smykovou lištou, za níž následují čtyři řady slupic osazené dlátky a vzadu opět pracují dvojitý STS válec a prutové zavlačovače. Allrounder okamžitě převzal fi nální předseťovou přípravu, a to jak na podzim, tak na jaře. „Velmi dobře podřeže plevele, zpracuje potřebnou vrstvu půdy a připraví seťové lůžko,“ pochvaluje si vedoucí rostlinné výroby. Allrounder trvale osazený radličkami pracuje do hloubky 5 až 8 cm. Agregován je s traktory o výkonu 300 až 330 k. Jeho nasazení přineslo kromě kvalitní práce i zvýšení její produktivity. Za den Allrounder zpracuje 50 až 60 ha.

Po radličkách talíře

Nákup těžkého talířového podmítače si vyžádala potřeba zapravovat velké objemy hnoje, kejdy a rostlinných zbytků. Používaná technika dosluhovala a navíc nepracovala zcela optimálně. „Těžký podmítač Köckerling Rebell jsme na našich pozemcích zkoušeli již v roce 2017. Pronikal i do tvrdé půdy, odváděl na vrstevnicích velmi kvalitní práci a velmi dobře zapravoval organickou hmotu. A tak když nazrál čas, mohli jsme ho rovnou objednat,“ vzpomíná agronom. Od loňského června tak v Troubelicích pracuje Rebell 500 profi line nové koncepce s pracovním záběrem pět metrů. Podmítač je osazen dvěma řadami talířů o průměru 620 mm s listovým odpružením. Mezi oběma řadami talířů je umístěn speciální defl ektor, který zamezuje odhazování půdy na zadní talíře. Pro práci na svazích je podmítač vybaven také krojidly. Za talířovou sekcí následuje zadní smyková lišta, dvojitý STS válec a prutové zavlačovače. Pracovní hloubku až do 18 cm si obsluha může nastavovat plynule hydraulicky z kabiny traktoru. Konstantní hloubku zpracování půdy zajišťují kola přední nápravy a zadní STS válce. Práce bude mít Rebell v Troubelicích dostatek. Vedení společnosti ho bude využívat jak pro podmítky se zapravením organické hmoty, tak v určitých případech i pro předseťovou přípravu půdy. Přestože je Rebell v podniku jen pár měsíců, stačil již zpracovat přes 700 ha.

Modré stroje přesvědčily

„Na strojích Köckerling oceňuji kvalitní práci, víceúčelovost, velmi dobrou průchodnost pro rostlinné zbytky a schopnost rovnat pozemek. Mají též promyšlenou a odolnou konstrukci, například sklopné díly vybavené systémem Lock-Pin. Předností je i nenáročná údržba,“ říká na závěr Jaroslav Maitner.

Zemědelec v regionu / Olomoucký kraj
Autor: Jiří Hruška