Protierozní i ekonomické řešení pro kukuřici

Článek uveřejněný v časopisu Mechanizace zemědělství č. 02/2022
Kukuřice se dnes ve velké míře pěstuje mimo kukuřičnou výrobní oblast a je přirozené, že se s vyšší nadmořskou výškou dostává do svažitých oblastí. Tedy na pozemky s hrozbou vodní eroze. Naopak v jižních částech Moravy je větší ohrožení v podobě větrné eroze a obecně vláhového deficitu.

Jedním z velice účinných opatření, a to pro oba případy (podmínky), je permanentní pokrytí půdy prostřednictvím meziplodin, nebo posklizňových zbytků na povrchu pozemku. Je nesporné, že půda zakrytá mulčem má schopnost zadržet více vody než půda středně nebo hluboce zpracovaná bez pokryvu…

Celý článek si můžete přečíst zde.