Projekt REMOBIL

P & L se zúčastnila sběru použitých mobilních telefonů a tím se podílela na nemalém přínosu jak pro životní prostředí, tak i pro Jedličkův ústav a školy. Odhadovaný průměr sběru mobilních telefonů v ČR je kolem 3-6% a díky nám se průměr zvyšuje.

Aktuality a zajímavosti můžete sledovat na našem Facebooku https://www.facebook.com/remobilmobil/.