Přesné setí řepky, to je zásadní technologický posun

Článek uveřejněný v časopisu Úroda č. 6/2024

Řepka olejka (Brassica napus subsp. Napus), patří v mnoha zemědělských podnicích k plodinám, které přináší velice zajímavý profit, pokud půdně-klimatické podmínky dávají předpoklad výnosu více než 3,7 t/ha za standardních výkupních cen. Nutno ovšem zdůraznit, že agrotechnická opatření patří spíše k těm náročnějším, a to jak nákladově, tak i z pohledu organizace práce. Na trhu jsou velice kvalitní osiva a přípravky pro ochranu a výživu a mnoho agronomů má pocit, že se již nelze posunout dále. Ale lze!

Podrobnější informace o systémech KINZE získáte zde.

Celý článek si můžete přečíst zde.