Přesné setí, jak má být

Článek uveřejněný v týdeníku Zemědělec č. 21/2023

V letošním roce se na trhu s bakteriálními přípravky doslova roztrhl pytel. Velké chemické společnosti přišly s přípravkem obsahujícím bakterie, které jsou schopné fixovat vzdušný dusík z listu rostliny. Mezi zemědělci se najednou zvedl zájem o tyto přípravky, které byly dříve opomíjeny.

Současná zemědělská praxe se v oblasti přesného setí přiklání k technologiím s využitím meziplodin, regenerativního zemědělství a dalších postupů, kde je příprava půdy před setím výrazně redukována, nebo se neprovádí vůbec. Z tohoto důvodu jsou na přesné secí stroje kladeny úplně jiné nároky, než tomu bylo před pár lety. Předně musí mít secí stroj masivní konstrukci a díky tomu je potom schopen i v nezpracované půdě vytvořit seťové lůžko. V tomto směru je na našem trhu lídrem technologie Kinze.

Podrobnější informace o přesných secích strojích KINZE získáte zde.

Celý článek si můžete přečíst zde.