Pozvánka na workshop Aplikace organických hnojiv do půdy formou pásového zpracování půdy

Dne 09. 02. 2023 v zasedací místnosti Zemědělského výzkumu, spol. s r. o., Zahradní 1, Troubsko

Seminář je pořádán za podpory TAČR s názvem „Systémy aplikace tekutých organických hnojiv jako prostředek ke zlepšení půdního prostředí, zvýšení využitelnosti živin rostlinami a jako prostředek k minimalizaci dopadů na životní prostředí“ - TH04030132.

Program semináře

9:00–9:30 Prezence
9:30–9:45 Zahájení akce a představení projektu
Ing. Antonín Kintl, Zemědělský výzkum, spol. s r.o.
9:45–12:00 Přednášky a diskuze
  prof. Ing. Tomáš Lošák, Ph.D., MENDELU – Využití digestátu ve výživě a hnojení plodin Ing. Jakub Elbl, Ph.D., Spearhead Czech s.r.o. - Využití digestátu v podmínkách precizního zemědělství
Ing. Antonín Šedek, P & L, spol. s r.o. – Tech. postupy aplikace digestátu do půdy
Ing. Antonín Kintl, Zemědělský výzkum, spol. s r.o. – Výzkum digestátu
12:00–13:00 Oběd


Přihlášku na seminář zašlete nejpozději do 1. 2. 2023 na e-mail: sobotkova@vupt.cz

Organizační garan:
Ing. Julie Sobotková
e-mail: sobotkova@vupt.cz
tel: 547 138 827

Pozvánka ke stažení zde.