Polní pokus s kukuřicí na VÚRV Jevíčko, KWS

Ve spolupráci s VÚRV Jevíčko a za podpory KWS jsme založili pokus kukuřice na siláž, hybrid Walterinio.
 
 

(1) Podle předpisové mapy jsme zaseli strojem Kinze 3500 8R Interplant s roztečí řádků 37,5 a 75 cm výsevky 85, 95 a 105 tis jedinců na hektar.

(2) Poměrně rozsáhlý polní pokus s kukuřicí na siláž jsme zahájili obsetím souvratí.

(3) Po dohodě s KWS jsme zvolili hybrid Walterinio, tak jako minulý rok. Pracovníci VÚRV Jevíčko zajišťují agrotechnické vstupy a odběr vzorků během vegetace. Včetně vyhodnocení sklizně.

(4) Změna rozteče řádků u stroje Kinze v provedení Interplant je snadná a zakládání pokusů nikterak nezdržuje. To je jedna z mnoha výhod technologie Kinze.